В Разлог вземаха по едно ново решение почти всеки ден през 2013 година - blagoevgrad.utre.bg

В Разлог вземаха по едно ново решение почти всеки ден през 2013 година

31 януари 2014, 12:06 | BlagoevgradUtre.bg
  • Снимка:
    община Разлог

През отчетния период са подготвени, организирани и проведени общо 10 редовни и 3 извънредни заседания на ОбС – Разлог и са приети 294 броя решения

Общински съвет Разлог проведе своето първо редовно заседание за 2014 година. На него бяха гласувани 23 точки от дневния ред, от които 16 бяха за предоставяне  на  земи от общинския поземлен фонд.

Председателят на местния парламент в Разлог д-р Мария Копанарова представи отчет за дейността на ОбС – Разлог за периода от 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. Сред документите, които са приети през 2013 година от ОбС – Разлог са Програма за придобиване, управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Разлог за 2013 г. и Годишна програма за паша за 2013г. С решения на ОбС-Разлог са приети предварителен регионален план за обособената територия за „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Благоевград (РГП-ВиК-Благоевград) и разработване на Общ устройствен план (ОУП) на Община Разлог, информират от пресцентъра. Отчетено бе, че решенията, свързани с нормативната база на общинския съвет не са голям брой, като се изразяват в приемане на изменения и допълнения на наредби и правилници.

През 2013 година Общински съвет – гр. Разлог освободи на 100% от заплащане на такса битови отпадъци за годината „МБАЛ – Разлог” ЕООД, общинските училища, детските градини, молитвените домове, храмове и манастири на територията на община Разлог.

Приетите са и редица решенията, свързани с кандидатстване по проекти на планинската община за национално и европейско финансиране.

Следващото заседание на ОбС – Разлог ще бъде на 14.02.2014г., когато ще бъде гласуван бюджета на Община Разлог за 2014 година. Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета