Създават родителски клуб в помощ за деца от уязвими групи в Гоце Делчев - blagoevgrad.utre.bg

Създават родителски клуб в помощ за деца от уязвими групи в Гоце Делчев

04 октомври 2016, 11:05 | blagoevgraqdutre
  • Снимка:
    Община Гоце Делчев

    Срокът за изпълнение е една година

Предвижда се и обучения по социално-превантивни теми и български език

Община Гоце Делчев спечели пореден проект. Неговото наименование е „Образователна и социална интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и социално уязвими групи в община Гоце Делчев".

Проектът беше подготвен по конкурсната процедура на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, а договорът за неговото изпълнение бе подписан в Центърa за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в София.

Дейностите, които ще се реализират, са свързани с подкрепа на деца от етническите малцинства и социално уязвими групи, които са с риск от отпадане от образователната система и имат затруднения от социален и образователен характер. Предвижда се и създаване на родителски клуб и обучения по социално-превантивни теми и български език.

Проектът е подготвен от Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Стойността му е 20 000 лв. и ще се изпълнява за срок от една година.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета