В Разлог обявяват конкурс за детска рисунка на тема "С духа на миналото“ - blagoevgrad.utre.bg

В Разлог обявяват конкурс за детска рисунка на тема "С духа на миналото“

24 февруари 2017, 21:00 | blagoevgradutre
  • Снимка:
    Община Разлог

    Конкуръст е за ученици от 7 до 18 години

Рисунките могат да бъдат предавани в Исторически музей от 1 март до 30 април

Община Разлог и Исторически музей - Разлог обявяват конкурс за детска рисунка на тема „С духа на миналото“. В него могат да вземат участие деца от три възрастови групи: от 7 до 11 г.; от 12 до 15 г.; от 16 до 18 г. Рисунките могат да бъдат предавани в Исторически музей-Разлог от 1 март до 30 април 2017 г.
5-членно жури, съставено от художници, етнографи, архитекти и музейни уредници, ще започне разглеждането на рисунките от 1 май. Обявяването на победителите и награждаването ще бъде на Международния ден на музеите-18 май.

РЕГЛАМЕНТ
НА
КОНСУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
НА ТЕМА: ,,С ДУХА НА МИНАЛОТО”

1. ПОДТЕМИ НА КОНКУРСА ЗА ДЕТСКИ РИСУНКИ
„РАЗЛОЖКА КЪЩА"
,,ОТ РАКЛАТА НА БАБА”
,,ТРАДИЦИОННИ ЗАНАЯТИ И ОБИЧАИ ОТ РАЗЛОЖКО”
2.ЦЕЛИ .
- Да провокира интереса и да насочи вниманието на децата, подрастващите и обществото към историята и етнографията на Разложкия край;
- Да се отбележи юбилея на Исторически музей – Разлог – 60 години от създаването му.
3. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ И ОБХВАТ НА КОНКУРСА
3.1. Конкурсът се провежда в периода 1 март – 30 април 2017 г.
3.2. Конкурсът обхваща територията на община Разлог.

4. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
4.1. В конкурса за рисунки могат да участват деца на възраст от 7 до 15 г. и младежи до 18 г., които са разделени на 3 възрастови групи:
- I възрастова група - от 7 до 11 г.;
- II възрастова група - от 12 до 15 г.
- III трета нъзрастова група – от 16 до 18 г.
4.2. Всеки участник има право да участва с не повече от две творби - по една за всяка тема.
4.3. Рисунките трябва да са с размер 35/50 см или 50/70 см /посоченият размер е без паспарту/ и могат да бъдат изработени с моливи, пастели, флумастери, водни и темперни бои.
Няма ограничения относно техниката и жанра на творбите.

4.4. На гърба на рисунките трябва да бъде изписана следната информация:
- трите имена и възрастта на детето
- населеното място, в което детето живее
- тема на рисунката
• име на преподавател;
• адрес за кореспонденция;
• телефон за връзка; име на родител
• електронен адрес, както и профил в социалните мрежи са допълнително улеснение за контакт с родителите или преподавателите на участниците.
4.5. Творби без посочените данни по т. 5.4 няма да бъдат допускани до участие в конкурса.
4.6. Рисунките се изпращат или могат да бъдат оставяни на адрес:
Исторически музей-Разлог
Пл. ,,15 септември 1903” № 14
Крайният срок за изпращане на рисунките е 30 април 2017 г.
4.7. Творбите, с които децата участват в конкурса, не се връщат на авторите, стават собственост на Исторически музей – Разлог.

5. Отличените творби в конкурса се публикуват в интернет.
6. Победителите от конкурса се уведомяват с писма на посочения от тях адрес за кореспонденция или по телефона и се оповестяват чрез:
- интернет
- електронни и печатни медии в областта

7. ЕТАПИ НА КОНКУРСА:
Организацията и провеждането на конкурса преминава през няколко етапа:
I етап: Оповестяване на конкурса:
20 януари 2017 г. - първоначално оповестяване и стартиране на конкурса1 март – 30 април 2017 г. - време на провеждане на конкурса
II етап: Приемане на рисунките, с които децата участват в конкурса:
до 30 април 2017 г.
III етап: Оценяване на получените рисунки в отделните възрастови групи:
1 – 15 май 2017 г.
IV етап: Заключителният етап и награждаването ще се проведе на 18 май 2017 – Международен ден на музеите
V етап: След приключванe на конкурса:
С творбите на участниците ще се организира заключителната изложба.
Избрани рисунки ще бъдат изложени в изложбени зали и на обществени места в града.
С възможност наградените рисунки да бъдат популяризирани чрез отпечатване върху фланелки, календари, постери и др. рекламни материали.

8. ЖУРИ
8.1. Подборът и класирането на рисунките се осъществява от 5-членно жури, определено от организаторите. Като членове на журито ще бъдат поканени художници, етнографи, архитекти и музийни уредници.
8.2. Решенията на журито са окончателни и неоспорими.
8.3. Критерии за оценка:
- естетически качества на рисунката – богата и хармонична цветова гама, оригинален начин на изпълнение, добро композиционно решение;
- рисунката да бъде коректно свързана с етнографията на Разложкия край;
- самостоятелност на изпълнение на рисунката;
- подходящ идеен замисъл;
- присъствието в рисунката на вярно отразени етнографски елементи, съобразени с етнографията на Разлог;
- преимущество са оригиналността на замисъла и изпълнението.

9. НАГРАДИ – грамоти и предметни награди
9.1. Наградите, определени от журито са по 3 за всяка възрастова група.
9.2. Извън наградите на журито се присъждат още:
Участниците в заключителната изложба ще получат грамота за участие.

10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:
10.1. Организаторите си запазват правата да фотографират, сканират, филмират, записват и разпространяват получените творби на участниците, без да заплащат права и обезщетения за това.
Краен срок за изпращане на рисунките 30 април 2017 г.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета