Представиха резултатите от социален проект в Благоевград - blagoevgrad.utre.bg

Представиха резултатите от социален проект в Благоевград

29 юни 2017, 19:17 | blagoevgradutre
  • Снимка:
    Община Благоевград

Отчетоха проект "Създаване на звено "Център за услуги в домашна среда” към Домашен социален патронаж“

Днес  се проведе заключителната пресконференция на Проект „Създаване на звено „Център за услуги в домашна среда” към Домашен социален патронаж – Благоевград за предоставяне на интегрирани социални услуги за лица над трудоспособна възраст и лица в неравностойно положение” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.002 “Независим живот”.  
По време на срещата присъстваха заместник-кметът по европейски проекти и програми Зорница Кралева и заместник-кметът по култура и хуманитарни дейности Христина Шопова. На пресконференцията бяха представени постигнатите резултати в рамките на проекта, който продължи 21 месеца.
Ръководителят на проекта Милена Донева разясни, че за периода са сключени общо 162 договора за  наети социални асистенти. Освен това са сключени 192 договора за предоставяне на услугата „Социален асистент“. През всичките 21 месеца бяха проведени въвеждащи обучения на 67 човека и две поддържащи обучения за 132 човека. Целта на обученията бе да се придобият подходящи надграждащи знания и умения от страна на социалните асистенти за предоставяне на качествени грижи в домашна среда. В рамките на проекта бяха  извършени  психологически консултации, както на персонала, предоставящ услугата "социален асистент", така и на потребителите, съгласно тяхната индивидуална потребност.
Заместник-кметът по европейски проекти и програми Зорница Кралева поясни, че по време на заседание на Общинския съвет ще бъде разгледано предложение за осигуряване на устойчивост за още 2 месеца „Това означава, че  няма да има прекъсване на тази услуга. Преди два дни кметът на Благоевград  д-р Атанас Камбитов  участва в среща, която се  проведе в  Министерството на труда и социалната политика. Имаме уверение, че ще бъдат предоставени  средства по Оперативната програма“, допълни тя.
От своя страна заместник-кметът по култура и хуманитарни дейности Христина Шопова изказа благодарност за проявеното разбиране и готовност за съдействие от страна на МТСП. „Това е една услуга, която работи пряко с хората. Това е проект, който по никакъв начин не трябва да се допуска да се прекъсва“, каза заместник-кметът.
Целта на проекта бе да подобри качеството на живот на възрастните хора и лицата с увреждания чрез създаване на условия и подкрепа за ефективното упражняване на правата им за независим живот. Проектът беше насочен към подобряване качеството на живот и достъпа до социални услуги за социално включване на деца с увреждания и хора с увреждания между 18 и 65 години и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. Резултатите оправдаха поставените цели по проекта, който бе реализиран успешно.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета