Летните био-лагери в Училището за природа във Влахи продължават - blagoevgrad.utre.bg

Летните био-лагери в Училището за природа във Влахи продължават

01 август 2017, 13:00 | blagoevgradutre
  • Снимка:
    NatureSchool

    От днес се включва група ученици от Микрево

  • Снимка:
    NatureSchool

В лагера се включиха 14 деца от Кресна

През месец юли 2017  се проведе първият детски обучителен лагер по програма „Децата на Пирин в грижа за природата”, в партньорство с читалище „Култура 1932“ - Кресна. В лагера се включиха  14 деца от Кресна, които заедно с помощта на  биолози и еколози, изучаваха защитените видове – белоглав лешояд, кафява мечка,  шипоопашата и шипобедрена костенурка. Тези видове са символични за Кресненския край, от една страна показват изключителното природно богатство на района и в същото време са заплашени от унищожаване поради дейността  на хората – поставяне на отрови за хищници, бракониерство, унищожаване на подходящи местообитания, разкъсване на територията на животните при строителство на пътища и други инфраструктурни проекти.

Вторият лагер започва днес, 1.08.2017, с група  ученици от с. Микрево, Община Струмяни, а третият ще се проведе в края на месец август.

Идеята за тази програма се роди от тазгодишното унищожение на популацията на реинтродуцирани белоглави лешояди в района на Кресненското дефиле. За да се работи за  дългосрочното решаване на тези проблеми, лагерите ангажират децата пряко в опазването на тези видове, представят по един вълнуващ начин живота им, какви са методите за изследване и най-вече как да се  опазват.

Лектори  и водещи на лагерите са утвърдени експерти от Училището за природа – Димитър Василев, Сдружение за дива природа БАЛКАНИ – Александър Дуцов и  Фонда за дивата флора и фауна – Христо Пешев. Те разказват  на младежите за тяхната работа по изследване  и опазване на  лешоядите, мечките и костенурките в България. Самите ученици имат възможност да се включат в теренни дейности – наблюдения с бинокъл, демонстрационно търсене на мечки, чрез радио-предавател, много образователни и занимателни игри. Децата научават много информация за видовете, запознават се със специализирана литература и  наесен  ще подготвят презентации и онлайн материали, които да представят пред своите връстници и родители.

Целта е младите хора да се запознаят и ангажират с проблема на опазването на биологичното разнообразие, богатството на Натура 2000 и защитените територии в района.

Дейностите са част от проект „Децата на Пирин в грижа за природата” – един от проектите, които програма "Мтел еко грант" одобри за финансиране през тази година. Грантът е част от програмата за социална отговорност на компанията „Природа с бъдеще“ и се осъществява за девета поредна година в партньорство с Фондация BCause. Повече информация за програмата "Мтел еко грант" можете да видите на http://www.mtel.bg/priroda.
Фондация „Училище за природа” е екологичен и социален проект, ориентирам към учениците и младите хора. То е инициатива с дългосрочен характер, свързана със създаване на посетителски демонстрационен център за приложно природозащитно образование. Целта му е да разпространява идеята и да мотивира младите хора да участват в дейности за опазване на околната среда. Мисията на Училището е да отваря врата на малки, големи и още по-големи деца за преживявания в хармония с природата.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета