5 лева за кубик за изсъхналия бор - blagoevgrad.utre.bg

5 лева за кубик за изсъхналия бор

07 август 2017, 12:03 | blagoevgrаdutre
  • Снимка:
    ЮЗДП

    Сега цената на такава дървесина е 10 лева за кубик

Предложението е на браншовото сдружение на фирми и лица, извършващи дейност в горския сектор в България

Да бъдат намалени цените на технологичната дървесина и на дървата за огрев, добити от санитарни и принудителните сечи, до 5 лева /без ДДС/ за плътен кубичен метър, включително и по действащи договори за продажба на стояща дървесина, предлагат в писмо до министъра на земеделието, храните и гориге Румен Порожанов от браншовото сдружение на фирми и лица, извършващи дейност в горския сектор в България, съобщи неговият председател инж.Андрей Миленков, беш шеф на Горско стопанство-Кюстендил, информира kmeta.bg. Сега цената на такава дървесина е 10 лева за куб. метър. Само в Югозапада следващите години трябва да се отсекат към 1 мил. куб. м. изсъхнал от набезите на върховия корояд дървесина. Засегнатите площи в страната са около 300 хил. декара.  "Предложените цени от 5 лева за куб. метър ще компенсират загубите от разликите в продажбите в плътен кубичен метър и тон, ще осигурят засилена реализация на дървесината и кореспондират като стойност,  предвид готовността на държавата да предоставя повредена дървесина на физически лица срещу 1 лев / без ДДС/ за пространствен кубичен метър. Решаването на проблема с повредените от корояд насаждения ясно за всички не може да бъде продажбата на физически лица за собствени нужди, а е тясно свързано със съвместните усилия на държавата и на бизнеса, чийто представители сме ние, поради което намаляването на текущите цени е подходящият инструмент за въздействие върху обема и сроковете за ползване, като и стимулиране реализацията на повредена и изсъхнала дървесина" се казва в писмото.

 Териториалните поделения на Югозападното държавно предприятие продават повредената дървесина при цена за плътен кубичен метър, докато купувачите им я реализират към крайните купувачи - преработватели, при цена за тон. Получава се разминаване. "При което първите по ред ползватели на дървесина в наше лице, извършващи най-трудоемката и специфична част от процеса – осигуряване на работна сила, горска техника и животинска тяга, добив на дървесина, търсене на пазари и транспортиране, понасят загубите от маржовете при реализацията в различните мерни единици", мотивират се от Форест-БГ. Множество от текущите обекти за добив на дървесина са формирани при средно претеглени цени на сурова и суха дървесина съобразно инвентаризираните количества от съответния тип към датата на маркиране на насажденията за сеч, след което за времето до провеждане на процедура, сключване на договор и в хода на извършване на сечта продължаващите процеси на съхнене са променили чувствително съотношението в полза на изсъхналата и по-лека дървесина без обаче това да повлиява на цената по договора и прави усвояването на дървесината крайно неизгодно за купувача при последваща продажба към преработвателите при цена на тон. Огромното като обем количество съхнещи насаждения , предполагат колапс на пазара на тази дървесина. В региона, а и в страната няма мощности, които да поемат толкова увредена и суха дървесина, предвид специфичното и приложение. Това предполага преразглеждането изцяло на ценовата политика на Министреството на земеделието, храните и горите, настояват от Форест-БГ, в която членуват над 80 дружества и лица в дърводобивния и дервопреработвателен сектор и търговията с дърва.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета