Реализираха проект за хора с увреждания в Гоце Делчев - blagoevgrad.utre.bg

Реализираха проект за хора с увреждания в Гоце Делчев

30 август 2017, 21:03 | blagoevgrаdutre
  • Снимка:
    Община Гоце Делчев

    Беше осигурена почасова заетост на 109 безработни лица

Обсъдиха новите възможности за независим живот на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни

Заключителна пресконференция по проект „Нови възможности за независим живот на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни в община Гоце Делчев”, се проведе днес в сградата на общинска администрация - Гоце Делчев. Проектът е финансиран с договор № BG05M9ОP001-2.002-0035-C001 по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,

На пресконференцията присъстваха заместник-кметът на община Гоце Делчев Саид Иброш, ръководителят на проекта Парашкева Сотирова и неговият координатор Адем Зърбашев. По време на пресконференцията бяха представени изпълнените дейности и постигнатите резултати по проекта.

Проектът се изпълняваше в продължение на 21 месеца и неговата стойност е 499 996,52 лева. Основната дейност по проекта беше осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение, въз основа на индивидуална оценка чрез създаване на нов Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т. ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги. По време на изпълнение на проекта беше осигурена почасова заетост на 109 безработни лица, които бяха назначени за лични асистенти и домашни помощници на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета