Да не забравяме данъците! - blagoevgrad.utre.bg

Да не забравяме данъците!

08 октомври 2017, 11:00 | blagoevgrаdutre
  • Снимка:
    bulgaria.utre.bg

    След изтичане на срока се начислява наказателна лихва

На 31 октомври 2017 г. изтича срокът за погасяване на втората вноска за данък върху недвижимото имущество

На 31 октомври 2017 г. изтича срокът за погасяване на втората вноска за данък върху недвижимото имущество /ДНИ/, такса върху битовите отпадъци /ТБО/, данък върху моторните превозни средства /ДМПС/ и четвъртата вноска за патентния данък.
ДНИ, ТБО, ДМПС се заплащат в следните срокове:
1. От 1.01.2017 до 30.06.2017 г.
2. От 1.07.2017 г. до 31.10.2017 г.
Патентният данък се заплаща:
1. за първото тримесечие – до 31 януари;
2. за второто тримесечие – до 30 април;
3. за третото тримесечие – до 31 юли;
4. за четвъртото тримесечие до 31 октомври.
След изтичане на всеки един от сроковете се начислява наказателна лихва от 10%, плюс основният лихвен процент на БНБ.
При неспазване на горепосоченото ще бъде прилаган чл. 107, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а именно, издаване на Акт за установяване на задължения и предаване на същият на частен съдебен изпълнител за принудително събиране.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета