Установиха нерегламентирано заустване край ТЕЦ "Бобов дол“ - blagoevgrad.utre.bg

Установиха нерегламентирано заустване край ТЕЦ "Бобов дол“

04 ноември 2017, 12:43 | blagoevgrаdutre
  • Снимка:
    БДЗБР

Проверката е съвместна на БДЗБР и РИОСВ – Перник на участък от рeка Разметаница

При съвместна проверка на БДЗБР и РИОСВ – Перник на участък от рeка Разметаница, след с. Големо село, по посока на течението ѝ, до площадката на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД  е установено нерегламентирано заустване на шламови води от производствената дейност на електроцентралата вследствие на  възникнала аварийна ситуация.
Дружеството не е уведомило компетентните органи, съгласно условие в комплексно разрешително № 45-  Н3/2015 г., издадено на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД от изпълнителния директор на ИАОС, за което РИОСВ – Перник ще предприеме административно наказателни мерки.

Проверката е извършена във връзка с подаден сигнал  на „зеления“ телефон на РИОСВ – Перник. Констатираното заустване е различно от заустваните води, съгласно цитираното разрешително на ТЕЦ „Бобов дол“  и е нерегламентирано.  

За установеното нарушение, а именно ползване на повърхностен воден обект с цел заустване на отпадъчни води без наличие на разрешително издадено по реда на Закона за водите, БДЗБР ще предприеме законовите действия за ангажиране на административно-наказателна отговорност от ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД , съгласно разпоредбите на цитирания закон.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета