Обновяват сградата на общината в Благоевград - blagoevgrad.utre.bg

Обновяват сградата на общината в Благоевград

01 март 2018, 20:00 | blagoevgradutre
  • Снимка:
    Община Благоевград

Общината въвежда мерки за енергийна ефективност в общински административни сгради

Дейностите, заложени за изпълнение по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински административни сгради”, бяха представени на пресконференция в Община Благоевград. Основната цел на проекта е подобряване на енергийната ефективност, качеството на работна среда и осигуряване достъпа на хората с увреждания до административната сграда на Общинска администрация - Благоевград. Общата стойност на проекта е 3 534 883,03 лв., а срокът за изпълнение  - 15 месеца.
С въвеждането на мерките за енергийна ефективност ще се подобрят експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата на общинска администрация – Благоевград, отбелязаха от екипа за управление на проекта. С реализация на проектните дейности ще се постигне повишаване на енергийната ефективност и редуциране на енергопотреблението в административната сграда на Община Благоевград. Ще бъдат осигурени и по-добри условия на работа на служителите, енергийно - ефективна работна среда и осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение, допълниха от екипа за управление.
След реализацията на проекта сградата на Общинска администрация – Благоевград ще постигне клас на енергийна ефективност „А“.
Проектът се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура: „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 Благоевград”, BG16RFOP001-1.001-039.
В срещата взеха участие заместник-кметът по европейски проекти и програми Зорница Кралева, заместник-кметът по икономика и финанси Иво Николов, инж. Емилия Тунева – заместник-кмет по строителство и сигурност, ръководителят на проекта Костадин Георгиев, екипа по проекта, представители на институции, медии и граждани.
Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета