ДГ № 1 "Ведрица" в Благоевград спечели проект - blagoevgrad.utre.bg

ДГ № 1 "Ведрица" в Благоевград спечели проект

02 май 2018, 11:20 | blagoevgradutre
  • Снимка:
    Община Благоевград

    Проектът е на стойност 8 725.00 евро

Петима педагогически специалисти ще се обучават във Валенсия

ДГ №1 „Ведрица“ спечели проект на стойност 8 725.00 евро. Наименованието на проекта, изготвен от екип Антоанета Григорова – директор на детското заведение и Иванка Тънова – логопед, е „Европейска квалификация на педагогически специалисти за придобиване на компетенции за прилагане на нови методи в педагогическото взаимодействие с деца 3-7 години “ и се реализира по програма Еразъм + - КД1 „Мобилност“, сектор „Училищно образование“. Той включва изпращането на петима педагогически специалисти  във Валенсия, Испания, с цел наблюдения на образователна среда, използваните иновационни методи, форми и средства за работа с деца и обща организация на учебните центрове. Избраните визити в своята цялост представляват една своеобразна, модерна програма за постигане на европейско качество и стандарти в предучилищното образование. Те ще предоставят много нови идеи за преподаване, нови умения и материали, които могат да бъдат използвани в детската градина. С това ще се повиши интереса на децата и ще се подобри качеството на образователната работа на педагогическите специалисти.
Очакваното въздействие ще бъде основано върху професионалното развитие на педагогическите специалисти от ДГ №1"Ведрица", техните бенефициенти - деца и родители.   
Основната цел на проекта е придобиване на нови умения и компетенции на педагогическите специалисти, насочени към прилагането на най-добри практики и иновативни методи за откриване на творческите заложби в децата.
Партньорската организация във Валенсия ESMOVIA е изготвила и предложила работна програма, в която са предвидени 5 работни визити в образователни институции във Валенсия.
В резултат на мобилността ще бъдат изведени ползите от обмена на идеи, виждания, материални и информационни ресурси, което ще повиши  качеството на работа и ще се надградят базовите и чуждоезиковите  компетенции на екипа. Опитът ще бъде споделен и предаден на целия екип на детската градина чрез вътрешна квалификация под формата на презентации, практикуми, тренинги, както и чрез доклади и презентации на извънучилищни форуми в сферата на предучилищното образование.
Реализирането на проекта ще допринесе за повишаване качеството на работа, съизмеримо с европейските тенденции в иновациите на педагогическото взаимодействие в предучилищна възраст.



Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета