Община Благоевград спечели нов проект - blagoevgrad.utre.bg

Община Благоевград спечели нов проект

04 май 2018, 17:00 | blagoevgradutre
  • Снимка:
    Община Благоевград

    Той е в размер на 415 000 лв.

Той е за обновяване на социалната инфраструктура

Община Благоевград спечели втори проект, с който обновява съществуваща социална инфраструктура. Договорът бе подписан с МРРБ, като чрез него се осигуряват финансови средства в размер на 415 000 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца. Проектът „Резидентни услуги за деца и младежи“ е по процедура № BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“ . Той се изпълнява по ОП „Региони в растеж 2014-2020“.
Основната цел на проекта е обновяване на съществуващата социална инфраструктура в Община Благоевград и изпълнение на заложените за общината показатели в Картата на резидентните услуги към Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“.  Реализирането на проекта ще спомогне за развиване на две нови социални услуги в общността в Община Благоевград – Преходно жилище и Наблюдавано жилище, като по този начин ще се замени институционалния модел на грижи за деца.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета