Санират сградите на пожарната и полицията в Петрич - blagoevgrad.utre.bg

Санират сградите на пожарната и полицията в Петрич

09 май 2018, 19:24 | blagoevgradutre
 • Снимка:
  Община Петрич

  Стойността на проекта е 1 120 000.00 лв.

 • Снимка:
  Община Петрич

 • Снимка:
  Община Петрич

Днес бе поставено началото на дейностите по проекта

На 03.04.2018г. Община Петрич сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-1.035-0003-C01 за изпълнение на проектно предложение BG16RFOP001-1.035-0003 Подобряване на енергийната ефективност на обект  "Сграда на РПУ - обновяване на административна инфраструктура и Сграда на РСПБЗН - обновяване на административна инфраструктура "по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.035 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 Петрич“, част от процедура № BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.                                                                                                                         Стойността на проекта е 1 120 000.00 лв. Фирма изпълнител е „БГ ЛЕНД КО” ООД.  Строителен надзор ще изпълнява фирма „Стройнорм”ЕООД. Срокът за изпълнение на проекта е 27 месеца.                                                                                              Инвестиционния проект предвижда изпълнението на строително-монтажни работи, които включват пакет от мерки, които ще доведат до повишаване на енергоефективността на сградите. Основните мерки са свързани с топлинно изолиране на фасадни стени и покрив, подмяна на покривни настилки, подмяна на дограма (с нова петкамерна ПВЦ с троен стъклопакет), подмяна на електроинсталацията, изграждане на соларна инсталация за топла вода, изграждане на нова отоплителна инсталация и съпътващите мерки към тях.

На церемонията днес за поставяне началото на дейностите по проекта присъстваха кметът на община Петрич Димитър Бръчков, зам.директорът на ОД на МВР - Благоевград комисар Димитър Кръстев, инж.Юлиян Петров – началник сектор в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, зам.областният управител Антоанета Янчева, представители на фирмата изпълнител и на Общинска администрация Петрич.

Кметът Димитър Бръчков отбеляза, че сградите на полицията и пожарната не са били основно ремонтирани досега. „Това определя и огромното значение на инвестицията по тях, която ще се направи, защото ще се спести ресурс в бъдеще за поддръжка на сградите. Заложените мерки по проекта за енергийна ефективност са съобразени с резултатите от извършено предварително енергийно и конструктивно обследване на сградите”, обобщи кметът Димитър Бръчков.

Заместник-директорът на ОД на МВР Благоевград комисар Димитър Кръстев също отбеляза, че сградата на полицията в Петрич е в изключително лошо състояние. „Според мен служителите не могат да изпълняват пълноценно задълженията си и да имат самочувствие, ако не им осигурим нормални условия на труд. Благодаря на Община Петрич за проекта”, подчерта комисар Кръстев. Инж. Юлиян Петров, началник сектор в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - Благоевград припомни, че ремонтът на сградата на пожарната в Петрич се чака вече 40 години.
Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета