ЮЗДП и природозащитни организации започват проверки в гори със защитни функции - blagoevgrad.utre.bg

ЮЗДП и природозащитни организации започват проверки в гори със защитни функции

22 юни 2018, 18:00 | blagoevgradutre
  • Снимка:
    ПП "Беласица"

Първата проверка беше в букови и кестенови насаждения в Беласица

Серия от съвместни проверки в гори със защитни и специални функции започват Югозападното държавно предприятие и природозащитните организации WWF - Световен фонд за дивата природа и Българска Фондация „Биоразнообразие”. Инспекциите са част от общите усилия за подобряване управлението и опазването на горите в защитените територии и зоните от европейската екологична мрежа Натура 2000. Основни акценти са спазването на забраната за сечи в гори във фаза на старост, ограничаване на незаконните дейности и подготовката на териториалните поделения на ЮЗДП за горска сертификация.
Първата проверка беше в букови и кестенови насаждения над петричките села Габрене и Скрът, в Беласица планина. Голяма част от горите в района на „ДГС Петрич” предоставят изключителни екосистемни ползи, като защита срещу ерозия, опазване на питейни води и съхраняване на биоразнообразието. Затова проверяващите установиха, че за разлика от предходни периоди отношението към стопанисването на гората се е подобрило значително. На работниците бе обърнато внимание, че във връзка с предстоящата сертификация на горското стопанство е необходимо да се подобри технологията на дърводобив и да се предприемат мерки за осигуряване на безопасни условия на труд. Акцентирано беше върху изискването за опазване на стари хралупести дървета. В посетените гори във фаза на старост не е установена човешка намеса, което изпълнява изцяло изискванията на горската сертификация.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета