В Кочериново отчитат свършеното в социалната сфера - blagoevgrad.utre.bg

В Кочериново отчитат свършеното в социалната сфера

19 юли 2018, 10:08 | blagoevgradutre
  • Снимка:
    Община Кочериново

    Конференцията е от 10.30 часа

Приключва Проект "Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение”

Заключителната конференция по проект „Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение” ще се проведе в Заседателната зала на община Кочериново днес от 10.30 часа. В събитието ще вземат участие представители на общинската администрация, на заинтересованите страни, медии и граждани.
Проект „Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение” е финасиран по Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-2.002-0297-С01 от 28.09.2016 г. между Министерството на труда и социалната политика и Община Кочериново. Бенефициент е община Кочериново, в партньорство със Сдружение с нестопанска цел  „Иновация”, Симитли. Стойността на проекта е 499 777,91 лв. - 100% безвъзмездна финансова помощ, а продължителността на проекта е 22 месеца, считано от 01.10.2016 г.
Общата цел на проекта е подобряване качеството на живот и достъпа до интегрирани междусекторни услуги на хора с увреждания и възрастни над 65г. в Община Кочериново, със затруднения в обслужването си, за преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. За постигането на общата цел е  създаден и оборудван Център за социални услуги за хора, които имат нужда от помощ и подкрепа поради невъзможност или ограничения за самостоятелно справяне. За разширяване на обема, многообразието и целенасочеността на предоставяните услуги, е изграден мултидисциплинарен екип от специалисти – медицинска сестра, социален работник, психолог, кинезитерапевт и шофьор на специализирания автомобил.
На конференцията ще бъдат обсъдени поставените цели за периода на проекта, както и изпълнението им. Ще бъдат обсъдени и възможностите за продължаване на предоставянето на социалните услуги на територията на общината.
Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета