Паметна плоча на Стефан Карчев поставят във Ветрен - blagoevgrad.utre.bg

Паметна плоча на Стефан Карчев поставят във Ветрен

13 септември 2018, 09:00 | blagoevgradutre
  • Снимка:
    Община Кресна

    Родом е от Кресна

Стефан е първият учител в Кресна

Година след година се изнизват от онези паметните събития, дали началото на Кресненско-Разложката епопея и сега, благодарение на инициативата на кмета на община Кресна, Николай Георгиев, големият син на Кресна, учителят, родолюбецът, будителят, революционерът, Стефан Георгиев Карчев, най-сетне дочака признанието на своите съграждани !
Днес мемориална плоча от черен мрамор с лика на Стефан Карчев ще бъде поставена на фасадата на неговата къща в гр.Ветрен, община Септември, за да напомня во веки за признанието и синовната обич на кресненци към техния велик съгражданин.
Стефан Георгиев Карчев (1859 - 1956) е роден в Кресна (сега с.Стара Кресна) и израства като будно и ученолюбиво дете, което гори за наука и просвещение. Жаден за знание, той ще премине през училищата в Мелнишка кааза и ще стигне до Солунската българска мъжка гимназия. Едва 16 годишен ще се завърне в родната Кресна, за да поеме щафетата от Спас Харизанов и да започне да преподава.
Стефан е първият учител в Кресна, родом от Кресна! Той ще започне с 12 деца през 1875 г, а до 1878 г. вече ще обучава 25. Ето техният списък:
Григор Стоицов Кривошитски
Атанас Лазаров Корчев
Димитър Лазаров Корчев
Никола Трендафилов Чонков
Ачо Ангелов Кривошитски
Димитър Янин Чонин
Георги Попов
Павел Тасев
Симеон Николов
Ангел Андонов Юруков
Томан Серафимов
Георги Стоянов
Моне Павлов Веселинчев
Стефан Мицов
Януш Николов Кривошитски
Тасе Васев
Ангел Благов Кривошитски
Илия Мицов Юруков
Никола Мичов
Андон Петров Ищев,
Никола Н. Янакиев
Гюша Мицова Стоилкова Чорбаджитска
Гюргена Янакиева Крандорска
Мицо Илиев Кривошитски
Организацията на Кресненско-Разложкото въстание няма да го остави безучастен и когато е сформиран Щабът на въстанието, а войводите, дошли от всички предели на българското землище, избират за свой предводител Стоян Карастоилов (Стоян войвода), Стефан ще бъде редом до него като негов секретар. Тази висока длъжмост той ще извършва с обичайната за него прилежност и старание и това ще се отрази в успехите, които ден подир ден ще жъне по това време Въстанието.
По-късно, след като интригите на Войткеевич и Калмиков довеждат до разкол сред въстаниците и Стоян е убит, а Димитър Попгеоргиев престава да бъде Началник щаб, Стафан ще остане верен на делото и ще се сражава колкото силите му поизволяват, макар и да не може да си служи с оръжие. След като е ранен, той е принуден да потърси спасение в пределите на свободното Отечество ..., но огънят в гърдите му не угасва. Занапред, той ще си служи с онова оръжието, което умее да "върти" най-добре - перото на учителя и твореца.
Пътят му ще мине през много населени места на Родината и навсякъде ще остави трайна диря в съзнанието на хората. Отзивчив, усмихнат, изпълнен със знания и енергия, които е готов да предаде на другите. Ще преподава на децата, ще обучава по-големите вечер и по празник (в неделя), ще помага на стопаните, като разработва и адаптира за тях нови технологии в овощарството и лозарството. Ще се превърне в лечител! Ще бъде там, където хората имат нужда от него и винаги ще им дава повече от онова, което са очаквали от да получат! А знаете ли вие какъв певец е бил Стефан и как хората са се скупчвали в църквата, за да го слушат?
Преди да се установи трайно във Ветрен, в Славовица ще стане учител на бъдещия министър-председател на България, Александър Стамболийски. Дружбата им ще продължи до края на мъченическия живот на големия земеделски лидер и той винаги ще се допитва до мъдростта и знанията на своя учител с благоговение.
Стефан е сред най-начетените люде след Освобождението на България и не напразно, кръгът на неговите познайници е цветът на българската интелигенция от онова време. Известно е, че Дядо Вазов не е пропускал да мине край Ветрен и да не се отбие, за да си поприказва с него.
Стефан Карчев е изключително плодотворен творец и писател. Оставил след себе си огромна за своето време библиотека и авторски текстове с непреходна стойност. Неговите Кресненска и Ветренска сбирка и до този момент остават най-автентичните и пунктуални предания за живота на предците на кресненсци и ветренци.
"Не трябва да се тържи за напразно изгубения живот" ще напише Стефан в своето лично тефтерче, за да начертае за поколенията най-прекия път към безсмъртието. Защото само живот, изпълнен с жажада за себераздаване и грижа за другите е достоен за уважение и преклонение. Такъв живот живя и Стефан Карчев - учителят от Кресна, който поколенията трябва да помнят и знаят.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета