Близо 10 години се точи дело за хулиганство - blagoevgrad.utre.bg

Близо 10 години се точи дело за хулиганство

14 септември 2018, 12:00 | blagoevgradutre
  • Снимка:
    prb.bg

Извършени са проверки на 125 заявления от граждани за бавно правосъдие

Дело за хулиганство, отличаващо се с изключителна дързост, което е продължило 9 години, 10 месеца и 25 дни, установи Инспекторатът към ВСС при извършени в периода 1 април – 30 юни 2018 г. проверки на 125 заявления от граждани за бавно правосъдие. Производството е сред основателните 35 заявления по наказателни дела.
Производството е образувано за престъпление по чл. 325, ал. 2 вр. ал. 1 от Наказателния кодекс (НК) срещу двама мъже затова, че през февруари 2008 г. в заведение за бързо хранене в центъра на София са извършили непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – блъскали вратата на заведението, заканвали се на клиенти. Деянието по своето съдържание се отличава с изключителна дързост – отправили обидни думи и псувни към двамата полицаи, пристигнали на място след сигнал за възникнал скандал.
Наказателното производство е започнало през април 2008 г., когато е образувано досъдебно производство, и е приключило през февруари 2018 г., когато с решение въззивният съд (Софийски градски съд) е потвърдил оправдателната присъда на единия от двамата подсъдими, постановена от  първоинстанционния съд (Софийски районен съд). Този подсъдим е подал заявление за нарушаване на правото му на разглеждане и решаване на делото в разумен срок. Другият подсъдим е постигнал споразумение с прокуратурата, което съдът е одобрил през март 2012 г. и спрямо него производството по делото е прекратено.
Досъдебното производство е продължило 4 години, 2 месеца и 9 дни. Прекомерната му продължителност се дължи на неефективно, неритмично и недобре организирано разследване. През продължителен период са проведени ограничен брой действия по разследването и не са събирани достатъчно доказателства за установяване на фактическата обстановка и за разкриване на обективната истина.
Разследващият полицай не е изпълнявал дадените от прокурора указания. Наблюдаващият прокурор не е използвал правомощията си да осъществява постоянен надзор за законосъобразното и своевременно провеждане и завършване на разследването и сам не е спазвал законоустановените срокове. Допуснатото бездействие от разследващия полицай и прокурора е довело до увеличаване на общата продължителност на наказателното производство.
Три пъти първоинстанционният съд е прекратявал производството и е връщал делото на прокуратурата заради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Последният път е заради несъответствие между диспозитива и обстоятелствената част на обвинителния акт - в диспозитива е било посочено, че обидните думи, които обвиняемият е отправил към полицаите, са „боклуци”, а в обстоятелствената част - „смотаняци”.
В резултат на поведението на разследващите органи и прокурора общата продължителност на наказателното производство се е увеличила с около 3 години и 2 месеца.
Съдебното производство по делото е продължило общо 5 години, 8 месеца и 16 дни. То е било разглеждано 4 пъти от първоинстанционния съд (СРС) и един път от въззивния съд (СГС).
Второто разглеждане на делото от първоинстанционния съд е продължило 2 години, 11 месеца и 9 дни. По делото е проведено едно съдебно заседание, насрочено от съдията-докладчик за разглеждане 5 месеца след образуването му - в нарушение на чл. 252, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс (действащата тогава редакция).
В това съдебно заседание съдът е одобрил постигнато между прокурора и един от подсъдимите споразумение, прекратил е производството по делото спрямо него, отвел се е от разглеждане на делото спрямо другия подсъдим и е разпоредил то да се докладва на председателя на отделението за определяне на нов съдия-докладчик.
Близо две години по-късно, при проверка за архив на делата на съдебния състав, е установено, че делото не е докладвано от деловодителя на състава. Неизпълнението от страна на деловодителя на състава на разпореждането на съдията-докладчик делото да се докладва на председателя на отделението за определяне на нов съдия-докладчик е довело до увеличаване на общата продължителност на наказателното производство с около 2 години.
Определеният нов съдия-докладчик с разпореждане е прекратил производството по делото поради допуснати съществени процесуални нарушения - несъответствие между диспозитива и обстоятелствената част на обвинителния акт. Съобщенията за разпореждането са изпратени със забавяне от 2 месеца. Всички тези обстоятелства са довели до увеличаване на общата продължителност на наказателното производство общо с 2 години и 5 месеца.
Последното, четвърто разглеждане на делото от първоинстанционния съд, е продължило 2 години и 8 дни. По делото са насрочени 10 съдебни заседания, отлагани поради неявяване на свидетели. Съдът е налагал дисциплиниращи мерки – глоби на неявили се редовно призовани свидетели. До увеличаване на общата продължителност на производството с около 5 месеца се е стигнало поради отлагане на 5 поредни заседания поради неявяване на един от свидетелите. Съдията-докладчик е разпоредил да бъдат изискани идентични справки от различни институции с цел установяване на актуалния му адрес, но не е предприел всички възможни действия за установяване на адреса за призоваване на свидетеля, показанията на когото е приел за изключително важни за разкриване на обективната истина.
Отчетът на Инспектората към ВСС за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок по глава Трета „а” от ЗСВ (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 1 април – 30 юни 2018 г. може да се прочете на интернет страницата на ИВСС -  http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16.
Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета