Депутатът Даниела Савеклиева е в Полша - blagoevgrad.utre.bg

Депутатът Даниела Савеклиева е в Полша

26 септември 2018, 11:40 | blagoevgradutre
  • Снимка:
    ПП ГЕРБ

  • Снимка:
    ПП ГЕРБ

  • Снимка:
    ПП ГЕРБ

Участва в заседание на Генералния комитет по икономически въпроси към ПИ ЦЕИ

Народният представител и областен координатор на ПП ГЕРБ – Благоевград Даниела Савеклиева е в Полша, където участва в заседание на Генералния комитет по икономически въпроси към ПИ ЦЕИ. Основна тема на срещата е инфраструктурна, пътна и енергийна свързаност в региона на Централноевропейската инициатива.

„Един от основните приоритети на българското правителство е гарантирането на енергийната сигурност на страната, включително чрез диверсификация на източниците, маршрутите и доставчиците на природен газ. В областта на енергетиката България следва политика, чийто основен приоритет е диверсификацията на източниците и на маршрутите за доставка на природен газ, за което е необходима, на първо място, подходяща инфраструктура. Страната ни полага усилия, насочени към изграждане на междусистемна свързаност със съседните на нас страни, участващи в Централноевропейската инициатива и превръщането на България в газоразпределителен център в Югоизточна Европа.

Както е известно, страната ни е част от двата основни трансевропейски пътни коридора - „Ориент/Източно-Средиземноморски” и „Рейнско – Дунавски”, - по които през последните години извършва подобрения, модернизации, рехабилитации или изгражда цели инфраструктурни проекти. В момента, с помощта на няколко финансови програми и механизми на ЕС, се осъществява модернизация на българската част от транспортната инфраструктура на двата коридора по направление Изток – Запад. То включва доизграждане на АМ „Хемус“; модернизация и развитие на железопътни участъци и възли в посока Черно море и Турция, както и стартиране на модернизацията на част от път № 8 – от София до гр. Ниш в Р Сърбия. Очакванията са до 2020 г. да разполагаме с напълно завършено железопътно трасе от западната до източната граница на страната, т.е. от Сърбия до Турция.

Подобренията на транспортната инфраструктура на територията на България, която е част от европейското направление Север – Юг изисква предприемането на дейности по модернизацията ѝ, поради незадоволителното техническо състояние. Те са свързани с необходимостта от значителни инвестиции, които на този етап не могат да бъдат осигурени в пълен обем. През 2010 г. България се присъедини към проекта „Виа Карпатия“ с подписването на Декларацията от Ланцут. В началото на 2017 г., във Варшава, България участва в Първата среща на експертната група по проекта, където е направен преглед на съществуващото положение и са планираните бъдещи действия за развитието на коридора.“, каза по време на изказването си Даниела Савеклиева.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета