Започна строителството на Посетителски информационен център на НП "Рила“ в Благоевград - blagoevgrad.utre.bg

Започна строителството на Посетителски информационен център на НП "Рила“ в Благоевград

25 октомври 2018, 20:32 | blagoevgradutre
 • Снимка:
  ДНП "Рила"

 • Снимка:
  ДНП "Рила"

 • Снимка:
  ДНП "Рила"

 • Снимка:
  ДНП "Рила"

Днес беше направена първа копка

С церемонията първа копка директорът на ДНП „Рила“ Красимир Андонов постави началото на изграждането на Посетителски информационен център в Благоевград, достъпен за хора със специфични нужди и в неравностойно положение. Центърът ще е обособен на място, предвидено да обхване голяма част от основния туристопоток на Благоевград – в старинния квартал „Вароша“. Местоположението му е стратегическо и е изходна точка към защитената територия.
Основната функция на Посетителския информационен център е да информира за природните ценности на Националния парк (флора, фауна, гори, природни забележителности) и да дава информация за туристическите маршрути, местата за отдих и правилата за поведение в защитената територия. Дейностите ще се извършват от експерти по интерпретация и екологично образование, по биоразнообразие, туризъм и географски информационни системи.
На първо ниво ще се обособи зала с капацитет около 40 места за провеждане на интерпретативни и образователни програми за презентации, филмови прожекции и мултимедийни продукти. Залата ще се използва от посетители с намалена подвижност, със специфични потребности, както и от представители на заинтересованите страни – туристи, деца, ученици, студенти, партньори. За хората с намалено зрение ще има брайлови книги, специални беседи и обучения и експозиции, представящи по иновативен начин защитената територия „Национален парк Рила“ и защитената зона „Рила“.
На второ ниво се предвиждат 4 работни места за служители на парковата дирекция, изпълняващи предвидените приоритетни дейности, заложени в проекта и в последващото им устойчиво управление.
Изграждането на ПИЦ-Благоевград се реализира по Проект: „Засилване на капацитета на защитени зони чрез иновативна методология за устойчивост“, с акроним: BIO2CARE, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020”. Партньори в проекта от гръцка страна са Тракийски университет „Демокрит“, Департамент по производствени и инженерни науки, Р. Гърция, община Нестос, Центърът за изследване на влажните/биотопни зони в Гърция; Националната конфедерация на хората със специфични нужди. Български партньори са Регионалната инспекция по околна среда и води в Благоевград, дирекция „Национален парк Рила“, Благоевград, Югозападния университет „Неофит Рилски“ и Пиринският  туристически форум.
Договорът за субсидия № B2.6d.08/20.10.2017 г. е с европейско финансиране 85% и 15% национално съфинансиране, като общата стойност на проекта е 1 093 111,60 евро, а цената на проекта за ДНП Рила“ е 201 611,50 евро (или 394 311,77 лв. с ДДС, от които 335 164,99 лв. са от програмата (ЕФРР) и 59 146,78 лв. национално съфинансиране от МРРБ).Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета