ВАП провери нормативни актове, приети от общински съвети - blagoevgrad.utre.bg

ВАП провери нормативни актове, приети от общински съвети

05 ноември 2018, 17:46 | blagoevgradutre
  • Снимка:
    prb.bg

Сред тях са на съветите в Бобов дол, Рила и Невестино

От ВАП е извършена проверка за законност спрямо подзаконови нормативни актове, приети от съответните общински съвети с цел да се установи спазването на административнопроизводствените правила.

При издаването на нормативни актове се съблюдава законоустановен ред.

В началото се изработва и публикува проект на акта на интернет страницата на съответната община и/или общински съвет заедно с мотиви или доклад съгласно чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове. На заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта, като след законодателната промяна в сила от 4.11.2016 г. срокът за обществени консултации по правило е не по-кратък от 30 дни. Компетентният орган издава нормативния административен акт, след като обсъди проекта заедно с представените становища, предложения и възражения.

Описаните изисквания са въведени от законодателя с цел да се осигури зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

         При проверката са разкрити нарушения на описаните изисквания и са предприети  действия по реда на надзора за законност от териториалните прокуратури. Изготвени  са 94 протести до съответните административни съдилища..

         Сред оспорените подзаконови нормативни актове са: Наредби за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в общините Силистра, Габрово, Перник, Велинград, Димитровград, Симеоновград, Пещера, Севлиево, Гълъбово, Трявна, Мездра; Наредби за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в общините Силистра, Перник, Габрово, Радомир, Бобов дол, Трявна, Дряново, Сунгурларе, Трън; Наредби за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти  на територията на общините Габрово, Перник, Созопол, Поморие, Карнобат, Айтос, Севлиево, Трявна, Мездра; Наредби за управление на общинските пътища в общините Перник, Поморие, Гълъбово, Бобов дол, Несебър, Трявна, Рила;  Правилници за организацията и дейността на ОбС Силистра и ОбС Невестино и др.

Към момента 25 прокурорски акта са уважени, а за неприключилите производства ще бъде предоставена допълнителна информация.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета