Семинар набляга на младежта и нейната активност - blagoevgrad.utre.bg

Семинар набляга на младежта и нейната активност

17 декември 2018, 09:20 | blagoevgradutre
  • Снимка:
    Община Разлог

Ще насърчава и повишава мобилизацията на младежта

Днес от 11:30 часа в Разлог ще се проведе семинар по проект „Насърчаване и повишаване на мобилизацията на младежта – културно наследство и спортна валоризация”, (PROMO-YMC(H)A).
Семинарът ще постави акцент връху представяне на проекта, неговите цели и очаквани резултати пред местната общност. Предвидено е провеждането на кръгла маса, по време на която ще бъдат обсъдени теми за мобилизация на младежта, популяризиране на културното и спортно наследство, съхраняване и развитие на спортни образователни програми, както и как да се увеличи броя посетители в спортните съоръжения. На семинара ще бъде представена и полезна информация за разработване на иновативна образователна програма за училищата, младежки трансграничен обмен - oбразователни посещения и организиране на спортни турнири.
Проекът се финансира по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 и обединява четири партньори - „Младежка християнска Аасоциация“ от Солун, Гърция, Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград, България, Община Корделио – Евозмос, Гърция и Община Разлог, България с цел да се промотира и валоризира спортния туризъм в трансграничната зона като част от нематериалното културно наследство.
Проектът подкрепя сътрудничеството между партньорите от Гърция и България, с убеждението, че това ще доведе до повишаване на туристическия поток в трансграничните райони. Това може да бъде постигнато чрез опазване и популяризиране на културното наследство и пряка взаимовръзка с гражданите на двете страни. Спортните дейности и спортната история са част от нематериалното наследство и символ на културното разнообразие на двете общества.

С изпълнението на проекта ще се постигне:

Съхраняване, популяризиране и развитие на спортни образователни програми, с цел да привлекат младите хора, да осигурят ценна информация за училищата и международните посетители.

Създаване на културни ценности като образователна институция, базирана на международните стандарти. Увеличаване броя на посетителите (студенти, спортисти, туристически потоци) в спортните съоръжения. Предаване на ценности: солидарност, разнообразие, интелектуалност и културно съзнание.Увеличаване броя на младите хора и учители, използващи нововъзникващите услуги, които са напълно достъпни в интернет.

Разработване на образователни приложения, които ще повишат културната осведоменост, особено тази свързана с традиционните игри. Достъпност до културното наследство за хората със специални нужди.

Подкрепа и създаване на нови работни места в културния сектор и в областта на новите технологии (като археолог, специалист по разработване на учебни планове), д-р на спортната психология (с опит в разработването на учебни програми).Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета