Проверете срока на валидност на личните си докумeнти - blagoevgrad.utre.bg

Проверете срока на валидност на личните си докумeнти

11 януари 2019, 12:40 | blagoevgradutre
  • Снимка:
    МВР

Всеки след навършване на 14 години трябва да има лична карта

Задължителният български личен документ е личната карта и съгласно Закона за българските лични документи всеки български гражданин, който живее на територията на Република България, е длъжен в срок до 30 дни след навършването на 14 години да поиска издаването на лична карта. Издаването на първа лична карта за 14-годишните български граждани е безплатно. 

- В случаите, когато личната карта е с изтекъл срок,  срокът  е до 30 дни да се подаде заявление за издаване на нова лична карта; когато личните документи са откраднати, гражданите са длъжни в тридневен срок да заявят това обстоятелство в най-близкото управление на МВР.

– В тримесечен срок след изтичане срока на валидност на паспорт, той следва да бъде върнат. Не е задължително подаване на заявление за издаване на нов паспорт; Гражданите, притежатели на български лични документи, са длъжни да ги пазят от повреждане, унищожаване или загубване.
Таксите за издаване на лични документи гражданите могат да плащат чрез пос терминално устройство в ОДМВР и районните управления.

Срокът за издаване на лични документи с обикновена услуга е 30 дена, за бърза услуга – 3 работни дена, експресна – 8 работни часа.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета