Представят проекта "Устойчиво управление на НП Рила II-ра фаза“ - blagoevgrad.utre.bg

Представят проекта "Устойчиво управление на НП Рила II-ра фаза“

19 февруари 2019, 10:00 | blagoevgradutre
  • Снимка:
    ДНП "Рила"

    Срещата е от 11 часа

Участие в пресконференията ще вземе директорът Красимир Андонов

Дирекция „Национален парк Рила“ организира първа пресконференция по проект BG16M1OP002-3.007-0002 „Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза“. Срещата с поканените гости и медиите ще се  проведе днес в Благоевград, в конферентната зала на хотел „Кристо“ (кв. “Вароша“) от 11:00 часа.
Общата цел на проекта е подобряване състоянието на животински видове и типове природни местообитания, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „Натура 2000“ на територията на Национален парк „Рила“ и постигане на съответствие с Директива 92/43/ЕИО, Директива 2009/147/ЕО и Стратегия за биоразнообразието в ЕС 2020 (Цел 1 и 2).
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и съфинансира от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”.
Общата стойност на проекта е 11 994 781,47 лв., от които 10 195 564,24 лв. европейско финансиране, а 1 799 217,23 лв. - национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.
Участие в пресконференцията ще вземат директорът на Дирекция „Национален парк Рила“ Красимир Андонов, ръководителят на проекта  - д-р Стефан Кирилов, ръководителят на екип ТП - инж. Цветанка Ценова.
На публичното събитие ще бъдат представени дейностите, целите и очакваните резултати от изпълнението на проекта.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета