Представят проект за флората и фауната в Пирин - blagoevgrad.utre.bg

Представят проект за флората и фауната в Пирин

21 март 2019, 10:00 | blagoevgradutre
  • Снимка:
    ДНП "Пирин"

Срещата е от 11 часа

На среща ще представят проект BG16M1OP002-3.007-0007 “Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.) защитена територия „Национален парк Пирин”.
Срещата ще се проведе днес от 11:00 часа в конферентната зала на Посетителския информационен център на Национален парк „Пирин” (ул. Пирин 104, Банско).Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета