155 роми от Кюстендил вече работят - blagoevgrad.utre.bg

155 роми от Кюстендил вече работят

27 март 2019, 13:29 | blagoevgradutre
  • Снимка:
    ОА Кюстендил

Проведе се Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към

Вчера се проведе заседание на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към Областна администрация -  Кюстендил. Заседанието започна при необходимия за провеждане кворум и бе водено от областния управител Виктор Янев. От страна на ОА - Кюстендил присъства и Василка Манчева, директор Дирекция „АКРРДС“.
В началото на заседанието губернаторът Янев представи новите членове към състава на Областния съвет. Това са началникът на РУО - Кюстендил Мая Стойчева, директорът на РЗИ - Кюстендил д-р Златко Величков, директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Радостина Васева, председателят на Сдружение „Амала - Приятели“ Юлия Любенова и председателят на читалище „Васил Левски 1965“ Петър Игов.
По време на съвета доклад за подобряване достъпа на ромите до пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях представи Станислава Поповска – директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта“ -  Благоевград. Тя посочи възможностите за осигуряване на заетост, обучение и професионална квалификация на безработните лица от ромски произход. Директорът на регионалната служба отчете, че за първите два месеца на 2019 г. около 155 лица от ромската общност са намерили трудова заетост на територията на област Кюстендил. Станислава Поповска отбеляза също, че от миналата седмица двете бюра по труда – в Кюстендил и в Дупница – започват да осъществяват обучения на безработни лица.
Пред членовете на Областния съвет Маринела Александрова, старши експерт към РУО - Кюстендил, направи презентация относно превенцията на отпадането на деца и ученици от ромски произход от училища в област Кюстендил. Бе поставен фокус и върху работата с родители. Тя сподели и добри практики, осъществявани във връзка с Националната стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
Бяха изброени и предстоящите процедури по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ в подкрепа на политиките за образователна инфраструктура. Това са „Подкрепа за успех“ с общ бюджет 130 000 000 лв., „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ с бюджет 82 500 000 лв., „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ с бюджет 5 000 000 лв., Национална програма „С грижа за всеки ученик“, проект „Нов шанс за успех“ и др.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета