Дирекцията на Национален парк "Рила“ отбеляза Mеждународния ден на птиците - blagoevgrad.utre.bg

Дирекцията на Национален парк "Рила“ отбеляза Mеждународния ден на птиците

01 април 2019, 19:05 | blagoevgradutre
  • Снимка:
    ДНП "Рила"

  • Снимка:
    ДНП "Рила"

  • Снимка:
    ДНП "Рила"

Ученически клуб се запозна с богатото разнообразие на птици

Дирекцията на НП „Рила“ и Клуб „Ние и природата“ към Второ основно училище „Димитър Благоев“ - Благоевград с тематична беседа, екоигра и мултимедийна презентация отбелязаха Mеждународния ден на птиците. В екозаниманието експерти от парковата дирекция разказаха пред третокласниците от ученическия клуб за богатото разнообразие на птици в защитената територия.
Младите природолюбители научиха още, че Национален парк “Рила” съхранява уникални птици със световна значимост и че той е дом на 99 вида гнездящи птици, оцеляването на които е в наши ръце. Част от презентацията запозна децата с интересните факти – че Националният парк е едно от двете в България гнездови находища на малката кукумявка и една от най-важните защитени територии за опазване на българските популации на глухаря. Най-значими в консервационно отношение са оценени скалният и малкият орел, планинският кеклик, бухалът, балканската (ушата) чучулига, пъстрогушата завирушка и белогушият дрозд, керкенезът, домашната кукумявка, сивият кълвач, скалният дрозд, скалолазката, жълтоклюната гарга. От началото на ХХ век от Рила са изчезнали четири вида лешояди (белоглав, черен, брадат и египетски), големият креслив орел и един вид кокошева птица - тетрев. Други видове птици като горската ушата сова и бекасът при провеждането на по-пълни изследвания на територията на парка е много вероятно да бъдат намерени.
Всяка година на 1 април се отбелязва Mеждународният ден на птиците. Решението за обявяването му за специална дата е прието на 6 декември 1906 г. по силата на Конвенцията за защита на редките птици. Това е една от първите природозащитни дати в международния календар от глобални събития, чрез която хората заявяват своята загриженост за опазването и съхранението на дивата природа на планетата ни.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета