ЦИК назначи РИК в Първи район - Благоевград - blagoevgrad.utre.bg

ЦИК назначи РИК в Първи район - Благоевград

05 април 2019, 10:34 | blagoevgradutre
  • Снимка:
    ЦИК

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 6 април

ЦИК излезе с решение относно назначаване на Районна избирателна комисия в Първи район – Благоевградски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Постъпило е писмо от областния управител на област Благоевград с вх. № ЕП-05-4/26 от 30.03.2019 г. на ЦИК. Към писмото са представени протокол от 30.03.2019 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.
На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, както и коалиции, които не са парламентарно представени, но имат избрани с техни листи членове на Европейския парламент от Република България. От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.
На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството на Районна избирателна комисия в Първи район – Благоевградски.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 ИК и Решение № 8-ЕП от 26 март 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия реши и назначава Районна избирателна комисия в Първи район – Благоевградски, в състав от 19 членове, както следва: председател - Мартин Христов Бусаров, зам.председатели Йордан Стефанов Симонски и Вилислав Кирилов Балев, секретар Исмет Салих Узунов, членове Тина Илианова Кълбова, Валентина Крумова Домозетска, Марияна Георгиева Ненкова-Атанасова,
Димитър Станкев Колев, Антоанета Кирилова Богданова, Весела Александрова Цомпова-Стоянова, Мария Николова Стойнева, Бойка Николова Юсева, Стоян Христов Христов, Илия Олегов Милев, Мустафа Муса Сирачки, Владимир Колев Вачев, Светослава Илиева Терзиянова-Михайлова, Елена Христова Димитрова, Рангел Милушев Бараков.
Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 6 април 2019 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета