Откриват социалните жилища в Благоевград - blagoevgrad.utre.bg

Откриват социалните жилища в Благоевград

13 май 2019, 11:40 | blagoevgradutre
  • Снимка:
    Община Благоевград

Събитието е на 15 май от 11:30 часа на ул."Вардар" № 5

Община Благоевград и екипът на проект „Изграждане на социални жилища в IV- ти микрорайон, Договор № BG16RFOP001-1.008-0002-C01, Анекс № BG16RFOP001-1.008-0002-C02 и Анекс № BG16RFOP001-1.008-0002-C03, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие канят на заключителна пресконференция по проекта, която ще се проведе на 15 май от 10:30 в зала № 5 в сградата на Община Благоевград, и официално откриване на обект, което ще се проведе на 15 май от 11:30 часа на ул."Вардар" № 5.

От 11:30 ще се състои официалната церемония по откриване на новоизградените социални жилища, по проект "Изграждане на социални жилища в IV-ти микрорайон", Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., по Приоритетна ос 1"Устойчиво и интегрирано градско развитие", Инвестиционен приоритет "Социална инфраструктура". Той е в рамките на процедура BG16RFOP001-1.008 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020".
Проект  "Изграждане на социални жилища в IV-ти микрорайон" е на стойност 9 009 433,84 лв. лв., от които европейското финансиране е в размер на 7 658 018,77 лв. а националното е в размер на 1 351 415,07 лв. Проектът се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета