Представиха проект "Резидентни услуги за деца и младежи“ - blagoevgrad.utre.bg

Представиха проект "Резидентни услуги за деца и младежи“

29 май 2019, 16:00 | blagoevgradutre
  • Снимка:
    Община Благоевград

Проектното предложение включва дейности за изграждане на подходяща социална инфраструктура в Благоевград

На встъпителна пресконференция бе представен проект „Резидентни услуги за деца и младежи“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“. Проектът бе представен от зам.кметът Зорница Кралева, а Мила Соколова – главен експерт по „Проекти и програми в социалната сфера“, разясни неговата същност. Проектното предложение включва дейности за изграждане на подходяща социална инфраструктура в Община Благоевград за развиване на две резидентни услуги: Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст и Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 години. По този начин Община Благоевград ще изпълни в пълен обем предвиденото в Картата на услугите за подкрепа в общността и семейна среда и Картата на резидентните услуги, утвърдени от Междуведомствена работна група за управление и координация на процеса по деинституционализация на грижите за деца. Общата стойност на проекта е 415 000 хил.лева и е съобразена с максималния размер на определената безвъзмездна финансова помощ за Община Благоевград в качеството й на конкретен бенефициент по процедурата и с индикативните стойности за всяка отделна услуга. Проектът включва и осигуряване на подходящо обзавеждане и оборудване и за двете услуги.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета