Белица с нов успех в патронажната грижа за възрастните - blagoevgrad.utre.bg

Белица с нов успех в патронажната грижа за възрастните

08 юли 2019, 14:39 | blagoevgradutre
  • Снимка:
    Община Белица

    Общата стойност на проекта е 219 308 лв. за 16 месеца

Кметът Ревански подписа договор за безвъзмездна финансова помощ

Днес кметът на Община Белица Радослав Ревански подписа договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2" по Оперативна програма ‘‘Развитие на човешките ресурси“.
Общата цел на операцията е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.
Специфичната цел на операцията е да се изгради модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове. Операцията ще се реализира в изпълнение на заложените мерки в Плана за действие за периода 2018-2021г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, одобрен с РМС №28/19.01.2018г.
Проектът ще осигури надграждане на създадения модел за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора, като ще се надградят резултатите по Проекта ,,Домашни грижи за достоен живот‘‘. Проектът се реализира от Българския червен кръст съвместно с Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването с финансиране от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество по Българо-швейцарската програма за сътрудничество и съфинансиране от институциите.
Операцията ще се осъществи чрез прилагане на вече изградения модел и единни програми за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравни-социални услуги и обучения на персонала.
Община Белица е водещ партньор в проект BG05М9ОР001-2.040 в партньорство с ощините Хаджидимово и Гърмен.
Общата стойност на проекта е 219 308.00 лв. за 16 месеца.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета