40 деца и младежи със специални потребности от Благоевград вече знаят английски - blagoevgrad.utre.bg

40 деца и младежи със специални потребности от Благоевград вече знаят английски

11 юли 2019, 13:00 | blagoevgradutre
  • Снимка:
    Община Благоевград

    Проектът е на Търговско-промишлената палата

Научиха се да работят и с компютър

По социален проект на Търговско-промишлена палата Благоевград научиха младежи със специфични потребности да говорят английски и да работят с компютър.
За първи път младежите опитаха да говорят на чужд език и да работят с компютър. В рамките на 15 месеца получиха начални знания по чужд език и първи умения за компютъра. 40 деца и младежи със специални потребности от Благоевград имаха шанса да се включат в обучителните курсове. Освен обучението, социално уязвимите курсисти посещаваха и занятия по кариерно ориентиране.
В изпълнение на проект „Насърчаване на социалното включване на деца и младежи чрез подкрепа за професионално и личностно развитие“, Търговско-промишлена палата Благоевград разработи и програми за професионално и личностно развитие на деца и младежи до 29 години, включително с увреждания, настанени в резидентни услуги и техните семейства.
Проектът се реализира в тясно сътрудничество с експертите от дирекция „Социални политики“ към община Благоевград.
Постигнатите резултати от изпълнение на дейностите по проекта бяха представени на заключителна пресконференция от председателя на Търговско промишлена палата Благоевград Ромео Шатев. Проект „Насърчаване на социалното включване на деца и младежи чрез подкрепа за професионално и личностно развитие“ се финансира по договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.009-0046-C01, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, наименование на процедурата „Открий ме“, код BG05M9OP001-2.009Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета