Осигуряват се 216 135 лева за деца с изявени дарби - blagoevgrad.utre.bg

Осигуряват се 216 135 лева за деца с изявени дарби

11 септември 2019, 17:00 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    bg.wikipedia.org

    Средствата ще бъдат предоставени на общините за стипендии

Това е по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г.

На свое заседание днес правителството одобри отпускането на 216 135 лв. по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г.
Средствата ще бъдат предоставени на общините за стипендии и еднократно финансово подпомагане на ученици с изявени дарби. Целта е насърчаване на техните творчески заложби и потребности, финансово подпомагане и осигуряване на възможности за изява.
През 2019 година по Програмата за Министерството на образованието и науката са заложени общо 793 050 лв., които се разпределят регулярно.
За постъпили искания за второто тримесечие на годината от 31 общини за отпуснати 177 стипендии се предоставят 183 600 лв., а за издадени заповеди за три стипендии на ученици в частни училища - 3105 лв. Отделно от тях са необходими още 29 430 лв. за 33 издадени от министъра на образованието и науката заповеди по Програмата за 2019 година.
Одобрени са допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерство на отбраната за 2019 г.
Правителството одобри допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт в държавните детски градини към министъра на отбраната и държавните висши военни училища.
Средствата в размер на 9000 лв. се предоставят за децата от детските градини към министъра на отбраната и за курсантите и студентите в редовна форма на обучение в държавните висши военни училища за учебно-тренировъчната и спортно¬състезателната дейност, и за материално-техническото им обезпечаване.
Средствата се определят за бюджетна година съгласно разработени и утвърдени проекти.
Необходимите средства се осигуряват ежегодно със Закона за държавния бюджет и се разходват на базата на представени разчети за броя на децата от детските градини към министъра на отбраната и за курсантите и студентите в редовна форма на обучение за подпомагане на физическото възпитание и спорта.
Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета