Представят проекта за депото край Благоевград - blagoevgrad.utre.bg

Представят проекта за депото край Благоевград

20 септември 2019, 09:45 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    МС

Срещата е от 10:30 ч.

Община Благоевград и екипът за организация и управление на проект „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура /инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци/ за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“, Административен договор  № BG16M10P002-2.002-0017-C01/23.04.2018 г. Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M10P002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, Приоритетна ос 2 „Отпадъци“, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ ще проведат откриваща пресконференция днес от 10:30 ч. в зала № 5 в сградата на Община Благоевград.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета