Проведе се мониторинг на стартиралия проект "Културен мост през вековете“ - blagoevgrad.utre.bg

Проведе се мониторинг на стартиралия проект "Културен мост през вековете“

08 октомври 2019, 15:00 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    Община Белица

    Проектът е на обща стойност 406 222,44 евро

Читалище "Георги Тодоров 1885” - Белица е водещ партньор

Първа визита-мониторинг се проведе днес в сградата на Съвместен секретариат - главен офис Кюстендил, по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Северна Македония - ИНТЕРРЕГ- ИПА ССI 2014TC16I5CB006 в изпълнение на стартиралия проект „Културен мост през вековете“, финансиран по линия на Interreg - CBC България-Северна Македония2014-2020, Конкретна цел : 2.1 Повишаване на туристическия потенциал на региона чрез инициативи за сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културно наследство.
На срещата присъстваха екипите в изпълнение на проекта читалище „Георги Тодоров 1885”  - Белица - водещ партньор по проект CB006.2.21.107 „Културен мост през вековете“ и на Центъра  за развитие на Източния район за планиране - Щип, Северна Македония.
Емилия Стоянова, експерт по управление на проекти, след извършения мониторинг остана доволна от свършената работа до този момент от съвместния екип.
Проектът "Културен мост през вековете" е ориентиран към специфични нужди като  социализация на туристическите обекти и превръщането им в подходящи за посещение; популяризиране на туристически атракции от различен тип; повишаване на качеството на туристическата информация и услуги; повече сътрудничество на всички нива в сферата на културата и туризма - местните власти, бизнеса.
Стратегията за подобряване на регионалната конкурентоспособност се основава на силните страни на целевата група и региона и на възможностите като новите технологии, включително използването на следните възможности  за продължаващ растеж на търсенето на културен туризъм.
Съвременните туристи искат да научат колкото е възможно повече за културата на дестинацията, която посещават, така че културното наследство и художествената оферта се превръщат в един от ключовите елементи на туристическото предложение.
Промени в поведението на туристите – туристите стават все по-заинтересовани от специфичните форми на туризъм, които се характеризират с подчертана индивидуалност в удовлетворяването. Стратегията за реализация на проекта се основава на взаимен стратегически подход за въвеждане на културното наследство и популяризиране на културните традиции, което ще доведе до създаване на условия за развитие на туристическите дестинации чрез използване на запазено културно наследство.
Укрепването на конкурентоспособността на туризма в европейските фондове е една от идентифицираните възможности за развитие на туризма и по този начин ще увеличи потенциала за растеж на икономиката на региона.
Проектът „Културен мост през вековете“ е на обща стойност 406 222,44 евро и ще се изпълнява в рамките на две календарни години.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета