Районен съд - Благоевград търси 72 съдебни заседатели - blagoevgrad.utre.bg

Районен съд - Благоевград търси 72 съдебни заседатели

11 ноември 2019, 15:18 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    ПРБ

Подаването на документи е до 10.12. т.г.

Във връзка с изтичане на мандата на съдебните заседатели към Районен съд - Благоевград, Общински съвет - Благоевград открива процедура за избор на 72 кандидати за съдебни заседатели за Районния съд. Заинтересованите жители на община Благоевград трябва да представят в Общински съвет - Благоевград, кабинет  No108 в сградата на Община Благоевград  необходимите документи в срок от 8.11.2019 година до 10.12.2019 година.

Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на изискванията на чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт:

1. да бъдат дееспособни български граждани;

2. да са на възраст от 21 до 68 години;

3. да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатстват;

4. да имат завършено най-малко средно образование;

5. да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

6. да не страдат от психически заболявания.

На основание чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт, съдебен заседател не може да бъде лице, което:

1. е съдебен заседател в друг съд;

2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, МВР или други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

II. Кандидатите за съдебни заседатели да представят в Общински съвет - Благоевград следните документи:

1.подробна автобиография, подписана от кандидата;

2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
4. данни за контакт на две лица, към които общинският съвет може да се обърне запрепоръки;

5. мотивационно писмо;

6. писмено съгласие;

7. декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;

8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 година.

Образци на документите /заявление и декларация по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ/ са на разположение на кандидатите в Общински съвет - Благоевград (кабинет No 108, ет.1 в сградата  на  Община  Благоевград), както и на сайта на Община  Благоевград- http://www.blgmun.com, в раздел Общински съвет.

Документите се подават лично в сградата на Община Благоевград, ет.1, кабинет No 108 в срок от 8.11.2019 година до 10.12.2019 година.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета