Ще санират селските кметства в Община Симитли - blagoevgrad.utre.bg

Ще санират селските кметства в Община Симитли

16 ноември 2019, 18:25 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    Община Симитли

Кметът подписа договора за подобряване на енергийната ефективност

Община Симитли въвежда мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради, в които се предоставят обществени услуги, собственост на община Симитли.
След спечелен проект за над 800 000 лева по европейската програма за развитие на селските райони, ще бъдат санирани селските кметства в Община Симитли.
Кметът Апостол Апостолов подписа договора за подобряване на енергийната ефективност.
Проект № BG06RDNP001-7.008 – „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект: „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради, в които се предоставят обществени услуги – собственост на община Симитли“. В проекта влизат административната сграда на Община Симитли и кметствата в селата Брежани, Градево, Крупник, Мечкул, Ракитна, Сенокос и Сушица.

Инвестиционното намерение е изготвено съгласно предвидени мерки за енергийно спестяване и действащите законови норми.

Предстои да стартира процедура за обявяване на обществена поръчка за изпълнение на проекта.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета