Огледаха строежа на компостираща инсталация в Петрич (снимки) - blagoevgrad.utre.bg

Огледаха строежа на компостираща инсталация в Петрич (снимки)

28 ноември 2019, 21:00 | blagoevgrad.utre.bg
 • Снимка:
  Община Петрич

  Общият размер на инвестицията е над 10,3 млн.лв.

 • Снимка:
  Община Петрич

 • Снимка:
  Община Петрич

 • Снимка:
  Община Петрич

 • Снимка:
  Община Петрич

 • Снимка:
  Община Петрич

На място екипът представи етапа на изпълнение на строително-монтажните работи на двете инсталации

Представители на Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ към Европейската комисия и Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда” посетиха община Петрич във връзка с изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в община Петрич”, финансиран с Административен договор за БФП №BG16М1ОР002-2.002-0007-С01 по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, Приоритетна ос 2 „Отпадъци“. Общият размер на инвестицията е над 10,3 млн.лв., като Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ (ОПОС) осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на над 7,1 млн.лв. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца. На място на строителната площадка екипът за управление на проекта представи етапа на изпълнение на строително-монтажните работи на двете инсталации. По проекта ще се изградят компостираща инсталация с капацитет 4150 т годишно и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци с капацитет 10 841 т годишно. Съоръженията ще обслужват близо 50 000 жители. Дейностите предвиждат още въвеждане на система, която включва разделно събиране на градински отпадъци от домакинствата в Петрич и селата Първомай, Марикостиново, Михнево и Кърналово. Системата обхваща обществени паркове и градини във всички населени места в община Петрич. По проекта ще бъдат закупени съдове за разделно събиране на зелените отпадъци от домакинствата и два сметосъбиращи камиона за транспортиране на разделно събраните зелени отпадъци до инсталацията за компостиране.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета