Присъждат почетното звание "Доктор хонорис кауза“ на ЮЗУ на проф.Карл Казер - blagoevgrad.utre.bg

Присъждат почетното звание "Доктор хонорис кауза“ на ЮЗУ на проф.Карл Казер

04 декември 2019, 15:00 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    ЮЗУ "Н.Рилски"

    Церемонията е на 5.12. от 11 ч.

Проф.Казер е един от най-изтъкнатите съвременни балканисти

На 5.12. (четвъртък) от 11:00 ч. в зала 114 (Учебен корпус № 1) ще се проведе церемония по удостояване с почетното звание "Доктор хонорис кауза" на Югозападния университет "Неофит Рилски" на проф.Карл Казер от Университета в Грац, Австрия
Отличието се присъжда по предложение на Правно-историческия и Филологическия факултет и с решение на Академичния съвет на университета от 11 септември 2019 г.
След тържествената част проф. Казер ще изнесе лекция на тема: "Cultures in the Visual Balkans: Challenge of the 21st Century?"
Проф. Карл Казер е един от най-изтъкнатите съвременни балканисти и специалисти по история на Югоизточна Европа и Близкия Изток с принос за обновяването на балканистичните дискусии, методите на научните изследвания и научния диалог в областта на балканистиката и антропологията.
Той е автор на повече от 20 монографии за историята на Югоизточна Европа на немски и английски език. Книгата му "Приятелство и вражда на Балканите" е издадена през 2004 г. и в превод на български език.
Проф. Карл Казер е един от най-активните партньори на Международния университетски семинар по балканистика от първите години на неговото създаване в продължение вече на четвърт век.
От 2000 година по инициатива на проф. Карл Казер Югозападният университет беше включен в международната университетската мрежа CEEPUS. В рамките на този проект преподаватели и студенти от Филологическия и Правно-историческия факултет специализират в Грац и редица други европейски университети, включени в мрежата. Проф. Казер е и дългогодишен сътрудник и член на редакционната колегия на сп.„Балканистичен форум“, издание на Международния университетски семинар по балканистика към ЮЗУ "Неофит Рилски".
В периода след 2010 година той ръководи два големи международни проекта по програмата на ЕС "Мария Кюри", в които участва екип от преподаватели и докторанти от ЮЗУ "Неофит Рилски". Това са: успешно завършилият  международен проект "Политики и култури на паметта за Руско-турската война 1877-1878 г.: от разминаване към диалог" (2012 - 2016 г.)  и продължаващият в момента проект с участието на 12 страни: "Обмен на знания и академични култури в Черноморския регион 18 - 21 век  (2017 - 2021)".Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета