Раздават хранителни продукти по линия на БЧК в община Струмяни - blagoevgrad.utre.bg

Раздават хранителни продукти по линия на БЧК в община Струмяни

10 декември 2019, 10:00 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    Община Струмяни

Пакети ще получат 657 нуждаещи се жители от 19 населени места в общината

Със съдействието на Община Струмяни, социалните служби, БЧК и много доброволци, започна организацията по раздаване на хранителни продукти, в изпълнение на Оперативна програма за храни от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020г. !
Пакети с хранителни продукти ще получат 657 нуждаещи се жители от 19 населени места в община Струмяни. Раздаването ще се осъществи на два етапа:
ЕТАП I – декември 2019 г – с.Велющец, с.Вракуповица, с.Гореме, с.Горна Крушица, с.Добри Лаки, с.Драката, с.Илинденци, с.Игралище, с.Каменица, с.Клепало, с.Кърпелево, с. Махалата, с. Никудин, с.Палат, с.Раздол, с.Седелец, с.Струмяни, с.Цапарево.
ЕТАП II – януари 2020 г – с.Микрево.
Всеки правоимащ получател, включен в списъците на Агенцията за социално подпомагане, ще получи пакет с 16 вида хранителни продукти с общо тегло 24,570 кг, включващо пшенично брашно – 2 кг, ориз – 1 кг, спагети – 1 кг, лютеница – 0,500 кг, зелен фасул консерва – 2,400 кг, домати белени – 1,600 кг, грах зелен – 1,600 кг, гювеч консерва – 1,600 кг, конфитюр – 0,500 кг, говеждо в собствен сос консерва – 0,300 кг, говежди кюфтета в бял сос консерва – 0,600 кг, пиле фрикасе консерва – 0,300 кг консерва риба – 0,170 кг, зрял фасул – 3 кг, леща – 4 кг, олио – 4 литра.

Право на подпомагане по програмата имат:
- Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008г. и следващи изменения) за отоплителен сезон 2017/2018г.;
- Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал.5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец 08.2019г.;
- Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2018/2019г.;
- Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 348,00лв.), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл.70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) към месец 8.2019г.;
- Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД към месец 08.2019г.;
- Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към месец 08.2019г., а по отношение на еднократните помощи, за периода от 1.01.2019 г. до 31.08.2019 г.;
- Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2019г. до 31.08.2019г.

Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета