ДНП "Пирин” подобрява природозащитното състояние на дивата коза и кафявата мечка - blagoevgrad.utre.bg

ДНП "Пирин” подобрява природозащитното състояние на дивата коза и кафявата мечка

15 декември 2019, 14:00 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    ДНП "Пирин"

Внедрява система за регистриране на изстрели на част от защитената територия

За подобряване на природозащитното състояние на дивата коза и кафявата мечка, Дирекция „Национален парк Пирин“ (ДНП „Пирин“) внедрява система за регистриране на изстрели на част от защитената територия. Системата се състои от сензори за разпознаване и регистриране на изстрели, които автоматично подават информацията до оператор в офиса на ДНП „Пирин” и до конкретен служител „Паркова охрана”.
Към момента са монтирани 4 сензора на контролни точки в Парков участък „Вихрен”, който е най-урбанизираната и най-достъпната част на планината за потенциални бракониери. Във Вихренския дял се намира и най-добрата популация на дива коза (Rupicapra rupicapra) на целия Балкански полуостров. В дирекцията операторите имат достъп до информацията в реално време, като при необходимост могат да преслушат запис от настъпило събитие. Към системата работи и WEB приложение, чрез което всички параметри от системата стават достъпни за служителите на парка чрез интернет. Приложението дава възможност за анализ на информацията от регистрираните събития, както и определяне на местата им според различни критерии. То предоставя наличната информация както в цифров, така и в графичен вид, за да бъде максимално полезно и лесно за работа.
Предстои монтираните сензори да бъдат адаптирани за работа в реални условия. Те ще различават с какво огнестрелно оръжие е произведен изстрелът или вида на пиротехниката, която е използвана. През следващата година данните от системата ще бъдат обобщени и анализирани за изготвяне на прогноза в помощ на борбата с бракониерството на територията на парка и възможности за противодействие.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета