Андон Тодоров е председател на Общинския съвет в Благоевград - blagoevgrad.utre.bg

Андон Тодоров е председател на Общинския съвет в Благоевград

20 декември 2019, 15:02 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    Община Благоевград

    Извънредна сесия се свиква на 27 декември

Неговата кандидатура е издигната от Партията на зелените

Лидерът на ПП “Партия на зелените“ Андон Тодоров е избран за председател на Общинския  съвет в Благоевград, извънредна сесия се свиква на 27 декември.

Общинският съвет в Благоевград проведе днес петото поред заседание за избор на председател. Сесията се проведе от 9,30 часа в зала „22 септември“. По решение на съвета заседанието започна под ръководството на най-възрастния общински съветник Христо Ковачки. Трима съветници Андон Тодоров, Радослав Тасков и Кирил Илиев се изказаха извън дневния ред. Сесията бе проведена при следния дневен ред:

По първа точка от дневния ред , избор на председател на Общински съвет - Благоевград, се проведе тайно гласуване. Предложен бе само един кандидат, Андон Тодоров от ПП „Партия на зелените“. Седемчленна комисия с председател Кирил Илиев проведе тайния избор. 41 общински съветници упражниха правото си на глас. Кандидатът Андон Тодоров събра необходимото мнозинство от 21 гласа, 25 бюлетини са „за“ и 16 недействителни бюлетини.

По втора точка съветът даде съгласие за изработване на Подробен устройствен план за застрояване в местност „Рибарниците“, цех за производство и преработка на велпапе.

Кметът инж.Румен Томов заяви, че с гласуваното предложение се дава възможност за развитие на бизнес с разкриване на нови работни места на територията на община Благоевград.

По точка трета по предложение на кмета инж.Томов съветът даде съгласие Сдружението на Югозападните общини да продължи да ползва под наем общински нежилищен имот, намиращ се на ул.„Тодор Александров“№23, ет.3, офис 32.

По четвърта точка съветът даде съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински нежилищен имот с адрес пл.„Георги Измирлиев - Македончето“ №1.

По точка пета Общинският съвет одобри годишен план за ползването на дървесина в горските територии, собственост на община Благоевград за 2020 г.

След проведени две гласувания, съветът отказа да даде съгласие за кандидатстване на община Благоевград по проект „Изграждане и функциониране на съвременен младежки център“. Мотивите на съветниците, гласували „против“, е определеното местонахождение на сградите в района на ЮЗУ „Неофит Рилски“, ул. „Роден край“.

Съветът взе решение за свикване наизвънредно заседание на Общински съвет - Благоевград на 27 декември от 09,30 часа за разглеждане на спешно предложение.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета