Ще ремонтират улица в Благоевград - blagoevgrad.utre.bg

Ще ремонтират улица в Благоевград

02 януари 2020, 19:00 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    Община Благоевград

    Срокът за изпълнение е 16 месеца

Общият бюджет на проектното предложение в размер на 1 276 609,17 лв.

Община Благоевград кандидатства за безвъзмездно финансиране с проектно предложение „Изграждане и облагородяване на ул.„Листопад“ в IV микрорайон“. Проектът се финансира по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP0011-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Инвестиционен приоритет 3 „Градска среда“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.
Проектното предложение има за цел да бъде изцяло изградена и облагородена ул.„Листопад“, намираща се в IV микрорайон в Благоевград, с оглед създаване на достъпна, безопасна и уютна градска среда. Проектният участък се намира между улиците „Вяра“, и „Здраве“ и е с дължина около 195 м. С изграждането на ул.„Листопад“ се предвижда изместване на довеждащ водопровод със средства от бюджета на Община Благоевград. Проектното предложение ще допринесе за постигане на екологичен комфорт и стандарти, отговарящи на съвременните изисквания за развитие на европейските градове.

Общият бюджет на проектното предложение в размер на 1 276 609,17 лв., а срокът за изпълнение – 16 месеца.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета