Младежки център искат да строят в Благоевград - blagoevgrad.utre.bg

Младежки център искат да строят в Благоевград

06 януари 2020, 14:44 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    Община Благоевград

Общината кандидатства за финансиране

Община Благоевград внесе за одобрение нов проект със социална значимост, насочен към младежите в региона - изграждане на съвременен младежки център в Благоевград

Община Благоевград внесе за одобрение нов проект със социална значимост, насочен към младежите в региона, който ще бъде финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ по Покана за подбор на проектни предложения „изграждане на младежки центрове“ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021 г.

В рамките на проекта се предвижда изграждането на съвременен младежки център в Благоевград, който ще представлява нова сграда, в която ще има функционални зали за различни дейности и интереси, оборудвани кухня, столова и спални помещения за 40 души. Центърът ще покрива високи стандарти за младежка работа и ще предоставя комплексни услуги чрез разнообразни дейности за младите хора, вкл. тези от уязвими групи. Целта е младежкият център да отговаря на изискванията за получаване на Знак за качество - съвременен стандарт на Съвета на Европа.

Основната целева група, към която ще бъдат насочени дейностите на центъра, са всички младежи на възраст между 15 и 29 години, ученици, застрашени от отпадане или отпаднали от образователната система, младежи в риск от етнически малцинства, младежи, живеещи в малки и отдалечени населени места, млади хора, които са извън заетост, образование или обучение и др. С изграждането и функционирането на центъра се цели да се повиши социалното и икономическо развитие в района.

Центърът ще организира междукултурни обмени, обучения за деца и родители, младежки работилници, съвместни събития с други младежки центрове и НПО-та от България, чужбина и страните донори. Предвижда се в рамките на проекта в Центъра да работят пет младежки работници, двама образователни медиатори, един психолог и един ръководител. Назначените служители на центъра ще се обучават от представители на Съвета на Европа в съответствие с изискванията за качествена младежка работа.

Срокът за изпълнение на проекта е 42 месеца, а стойността е до 2 000 000 евро.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета