Общински съвет - Благоевград избра 8 заместник-председатели - blagoevgrad.utre.bg

Общински съвет - Благоевград избра 8 заместник-председатели

10 януари 2020, 19:56 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    Община Благоевград

Постоянните комисии към съвета са 11

Общинският съвет - Благоевград проведе днес извънредно заседание. Заседанието се проведе под ръководството на председателя Благоевград Андон Тодоров.

Председателят на Общинската избирателна комисия адвокат Мартин Бусаров обяви решение за избран общински съветник. Клетва положи новият общински съветник от ПП „БСП за България“ д-р Владимир Пандев. Мария Стойнева е назначена за секретар на община Благоевград.

Извън дневния ред изказване направи общинският съветник от ПП „МИР“ адвокат Албина Анева. Тя съобщи, че досегашният общинския съветник от ПП „МИР“ Валери Манов става независим.

Съветът прие предложението от кмета на община Благоевград инж.Румен Томов относно удължаване срока за погасяване на общинския дълг, поет за плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз. Заместник-кметът по икономика и финанси Ясен Попвасилев посочи, че към настоящия момент Община Благоевград има подписан договор за банков кредит за 7 500 000 лв. Сключването на договор за банков кредит е прието с решение №79/22.04.2019г на Общинския съвет - Благоевград. По кредита е договорен 7-месечен гратисен период за погасяване на главницата - т.е до 12 февруари 2020 година. При така договорените параметри за кредита от февруари до 12.07.2020 година общината трябва да погаси 7 500 000 лв., което ще доведе до финансова нестабилност. Заместник-кметът поясни, че годишно общината ще може да погасява до 2 500 000 лв. от главницата по кредита, при прилагане на стриктна финансова дисциплина.

Съветът прие и изменение на максималния срок за ползване и издължаване на дълга до 3 години от датата на сключване на договора за банков кредит. Всички останали параметри на дълга, определени с решение №79/22.04.2019 г., се запазват.

Съветът прие предложение от кмета на община Благоевград инж.Румен Томов относно вливане на БД “Спортни бази за спорт за всички - Спортен комплекс „Пирин“в БД “Спортни имоти“.

Кметът инж.Томов обяви, че няма да има съкращения на служители. Той допълни, че вливането касае бюджета за 2002 година на община Благоевград, излишно е общински дружества с еднакви функции да бъдат отделни звена.

Общинският съвет прие предложение за прекратяване на общинското търговско дружество „Благоевград Фест“ ЕООД. Заместник-кметът по икономика и финанси Ясен Попвасилев посочи, че срокът за ликвидация е 8 месеца. Общинското търговско дружество „Благоевград Фест“ ЕООД е финансирано на 100% от общинския бюджет, дейността изцяло може да се поеме от служителите в отдел „Култура“.

Кметът , че има заделени средства за организиране на фестивали. Общината не е търговско дружество, община Благоевград трябва да защитава обществения интерес и да се грижи за жителите, заяви той.

Съветаът прие изменение на общата численост и структура на общинска администрация. Председателят на Общинския съвет Андон Тодоров обяви, че съветът вече е самостоятелно звено, има 4 щатни бройки в отдел „Административно обслужване на Общински съвет“.

Съветът избра Гергана Янчева за председател на комисията за избор на съдебни заседатели за Районен съд - Благоевград.

Прие се Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Съветниците одобриха заплатата на председателят на Общински съвет Благоевград да не надвишава 90% от размера на възнаграждението на кмета.

Общински съвет Благоевград избра за мандат 2020-2023 година 9-членен Председателски съвет, начело с председателя Андон Тодоров. Осем са зам.председателите на Общинския съвет: Христо Ковачки, Калоян Ханджийски, Евгени Бибов, Мехмед Вакльов, Кирил Ваклинов, Гергана Янчева и Гергана Муртова. Съветът избра и членове и председатели на постоянните комисии.

За мандат 2020-2023 година постоянните комисии към Общински съвет Благоевград са 11:

Комисия по икономика, инвестиционно насърчаване и планиране с председател Любен Милев

Комисия по бюджет, финанси и европроекти с председател бившият директор на МБАЛ-Благоевград д-р Владимир Пандев

Комисия по здравеопазване с председател д-р Цветозар Балабанов

Комисия за децата, младежта, спорта, туризма и неправителствени организации с председател Ясен Неделчев

Комисия по образование, култура и вероизповедания с председател Ивайло Златанов

Комисия по устройство на територията, комунално-битово обслужване, екология и транспорт с председател Васил Миладинов

Комисия по развитие на селските райони, земеделие и горско стопанство с председател Исмет Узунов

Комисия по социална и жилищна политика с председател Любомира Хамбарджийска

Комисия по следприватизационен и следконцесионен контрол с председател Валери Манов

Комисия по жалби и контрол изпълнението на решенията на Общински съвет и мониторинг на обществените и възлагателните поръчки Благовест Стоицов

Комисия по опазване на обществения ред, сигурност и противодействие на корупцията и установяване конфликт на интереси с председател Иван Станчев

Съветът одобри 51 лица за съдебни заседатели за Районен съд - Благоевград.

 Следващото редовно заседание на Общинския съвет ще се проведе на 31 януари.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета