В Белица отчетоха работата на два социални центъра - blagoevgrad.utre.bg

В Белица отчетоха работата на два социални центъра

13 януари 2020, 17:18 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    Община Белица

Създадени са в полза на хора с увреждания на социално уязвими групи

Днес социалните работници към Община Белица представиха пред кметовете и кметските наместници от общината дейността на двата центъра, създадени в полза на хора с увреждания на социално уязвими групи хора и др.
Центърът за социална рехабилитация и интеграция работи в подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид и степен на увреждане, техните роднини и близки, както и подкрепа на лица с различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социално изключване.
Центърът за социална рехабилитация и интеграция предлага:
Социална рехабилитация;
Когнитивна рехабилитация;
Медицинска рехабилитация;
Терапевтични дейности – арт терапия, занимателна терапия, игрова терапия и трудотерапия и др.;
Консултативни дейности - насочени към кандидат-потребителите, потребителите и/или към техните близки;
Специализирани консултации – предоставяне на практически умения и насоки на потребителите и техните семейства с цел осигуряване на система от продължаващи действия в домашни условия;
Психологическа подкрепа – насочена е към възстановяване и поддържане на психическото равновесие;
Мобилна работа – предлага се с цел по-широко обхващане на целевите групи с предотвратяване процеса на социално изключване.
Центърът за обществена подкрепа е форма на социална услуга, в която се извършват дейности, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието, отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от резидентна грижа, подкрепа на личността и други.
Центърът работи с деца до 18 години в риск, младежи, бъдещи родители, родители и законни представители на деца, приемни родители, осиновители и общността.
На събитието присъстваха зам.кметовете на Община Белица Сабит Гагъм, Иглика Аврамова и Красимира Мавродиева, директорът на служба „Социално подпомагане“ Людмила Кифева, общински служители.
Назначеният от кмета на Община Белица екип от специалисти рехабилитатор, логопед и социален педагог работят вече два месеца.
Сформиранитя екип работи в партньорска мрежа на местно, регионално и национално ниво.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета