Откриват обновеното Трето основно училище - blagoevgrad.utre.bg

Откриват обновеното Трето основно училище

15 януари 2020, 09:40 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    Община Благоевград

    Откриването е от 11.00 часа

Модернизирана е материално-техническата база

Кметът на Община Благоевград инж.Томов ще открие обект „Трето ОУ „Димитър Талев“, финансиран по проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград”, Административен Договор № BG16RFOP001-1.008-0009-C01/13.02.2018 г., който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Церемонията ще се състои днес от 11.00 часа в Трето ОУ „Димитър Талев“ (бул. „Св. св. Кирил и Методий“ №13).

Обновена и модернизирана е материално-техническата база в училището, като е подменена изцяло отоплителната инсталация, боядисани са класните стаи, коридорите и стълбищните клетки, ремонтирани са санитарните помещения. Извършен е ремонт на сградната и дворната канализация и е обновена настилката на игрището за тенис. Ремонтирана и възстановена е пожаро-известителната система в училището. Осигурен е достъп до сградата и всички етажи на хора с увреждания. Доставени са мултимедийни проектори и компютри.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета