В Белица работят по проекта "Културен мост между вековете" - blagoevgrad.utre.bg

В Белица работят по проекта "Културен мост между вековете"

18 февруари 2020, 09:00 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    Община Белица

Провеждат работна среща с Центъра за развитие Източен район за планиране, Северна Македония.

На 17 и 18 февруари в Белица се провежда двудневна работна среща на екипите в изпълнение на Проект CB006.1.21.107 „Културен мост през вековете“, финансиран от INTERREG-IPA CBC България - Република Северна Македония, между водещия партньор Народно читалище „Георги Тодоров 1885“, България и партньор в проекта и Центърът за развитие Източен район за планиране, Република Северна Македония.
В първия работен ден екипите от двата трансгранични района обсъдиха меките мерки по проекта, свързани с образователните програми „Обучение на туристически водачи“, „Управление на културни събития“ и „Управление на културно-историческото наследство“ за развитие на културния туризъм в трансграничните региони.
Днес работата на екипите ще продължи с уточняване на месеците и датите за провеждане на плануваните дейности и върху съвместното представяне на общото традиционно и културно наследство като средство за устойчиво туристическо развитие на трансграничния регион чрез популяризиране на ценностите на културната традиция и на материалното и нематериалното културно наследство.
Проектът „Културен мост между вековете“ се фокусира върху развитието и насърчаването на трансграничното сътрудничество в областта на културния туризъм между публичните институции и други заинтересовани страни в сферата на културата и туризма чрез организиране на общи събития, трансфер на знания и опит. Проектът е ориентиран към специфични нужди като: социализация на туристическите обекти и превръщането им в подходящи за посещение; популяризиране на туристически атракции от различен тип; повишаване на качеството на туристическата информация и услуги; повече сътрудничество на всички нива вКоментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета