Административен съд – Благоевград въвежда превантивни мерки срещу грипа и COVID-19 - blagoevgrad.utre.bg

Административен съд – Благоевград въвежда превантивни мерки срещу грипа и COVID-19

10 март 2020, 19:00 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    Pixabay.com

    Въвежда епидемичен режим на достъп в сградата

Трябва да се използват поставени на входа дезинфектанти

Със заповед на председателя на съда, от 10.03.2020 година се въвежда епидемичен режим на достъп в сградата на Административен съд – Благоевград. При влизане в сградата, следва да се използват поставени на входа дезинфектанти. Преустановява се и приемът на граждани в кабинета на председателя на съда.
През периода на специален режим на работа в Административен съд – Благоевград се препоръчва на страните по дела да извършват справки в Единния портал за електронно правосъдие в страницата на Административен съд – Благоевград - https://blagoevgrad-adms.justice.bg/bg. Справки могат да се извършват и по телефона. Препоръчва се също – жалби, молби и други документи по дела да се подават по електронен път на адрес registraturablg@bl-adc.justice.bg, подписани с квалифициран електронен подпис или да се изпращат до съда чрез лицензиран пощенски оператор.
С цел ограничаване разпространението на грип и остри респираторни заболявания и възможни случаи на COVID-19, са отменени насрочените съдебни заседания в Административен съд – Благоевград за периода от 13.03.2020 г. до 10.04.2020 г., с изключение на делата, за които законът предвижда разглеждане в срок – по-кратък от един месец.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета