РС – Кюстендил отлага насрочените открити съдебни заседания - blagoevgrad.utre.bg

РС – Кюстендил отлага насрочените открити съдебни заседания

14 март 2020, 10:30 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    ПРБ

    Това е в периода от 16.03. до 13.04.2020 година

Изключение се прави за делата по чл.329, ал.3 от ЗСВ

Ръководството на Районен съд – Кюстендил уведоми, че отлага насрочените открити съдебни заседания в периода от 16.03. до 13.04.2020 година, включително, с изключение на делата по  чл.329, ал.3 от ЗСВ:
- наказателни дела по мерки за неотклонение  и други мерки за процесуална принуда;
- наказателни дела, по които е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“;
- наказателни дела, за които НПК предвижда кратък срок за насрочване /Бързи производства; Производства по Закона за здравето и споразумения/
- Дела за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение;
- Дела по Закона за домашното насилие;
- Искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения по СК;
- Дела, които съгласно Вътрешните правила за случайно разпределение  на делата в Районен съд Кюстендил се разглеждат от дежурен съдия:
а/ ЧНД – разпити на обвиняем  или свидетел в ДП;
б/ дела по Указа за борба срещу дребното хулиганство и Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия;
Страните и свидетелите по пренасрочените дела ще бъдат надлежно уведомени за датите, на които ще бъдат разгледани делата им.
За посочения период / 16.03 - 13.04 2020 г. / - оплаквания, жалби, искания и др. гражданите могат да отправят по телефон, факс или на посочената ел.поща на съда, по който дистанционен начин своевременно ще им бъде отговорено.
Справки по делата може да се извършват освен чрез посочения на сайта на съда електронен адрес: krs@krs-bg.eu и на следните телефони:
регистратура                       –  550790
гражданско деловодство   – 550789
наказателно деловодство  – 550667
Ръководството на Районен съд Кюстендил апелира към всички граждани и процесуалните им представители да спазват препоръките и указанията на компетентните здравни органи за ограничаване разпространението на вирусното заболяване, като ги умолява да се въздържат от посещение в Съдебната палата, ако характера и вида на посещението не изискват личното им явяване, особено при наличие на данни за здравословно респираторно заболяване и повишена температура.
Предприети са всички необходими мерки за дезинфекция на помещенията в Съдебната палата в Кюстендил.
Със заповед на административния ръководител на Окръжен съд – Кюстендил съдия Пенка Братанова във връзка с ограничаване на разпространението на вирусни заболявания в Съдебната палата в Кюстендил, се забранява достъпа на граждани и адвокати, както и извършването на справки в регистратурите, деловодствата и службите, за времето от 12- 13 ч.
В заповедта се определят и часовете за дезинфекция на помещенията  в Съдебната палата, както следва:
От 08,00 ч. до 09,00 ч.;
От 12,00 ч. до 13,00 ч.;
След 17,00 часа.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета