Туристите в Кюстендил свикват общо отчетно събрание - blagoevgrad.utre.bg

Туристите в Кюстендил свикват общо отчетно събрание

16 март 2020, 14:00 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    ТД "Осогово" - Кюстендил

Ще се проведе на 30.04. от 18.00 часа

Управителният съвет на Туристическо дружество „Осогово” - Кюстендил свиква Общо отчетно събрание на 30.04.2020 год. (четвъртък) от 18,00 часа в голямата зала на Читалище „Братство”.
Събранието ще се проведе при следния дневен ред:
1. Отчет на УС за дейността на дружеството за 2019 година.
2. Отчет на Контролния съвет за 2019 год.
3. Приемане на проектобюджета на дружеството за 2020 год.
4. Избор на делегат за Общото събрание на БТС.
При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе същия ден в 19,00 ч. на същото място, независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.
При възникване на извънредни обстоятелства събранието ще бъде пренасочено за нова дата.



Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета